37. BöLüM

DİNE İLAVELERİN LİSTESİ

itabımızın buraya kadar olan kısmında dine yapılan bir çok ilaveyi nedenleri, niçinleri, nasılları gibi ayrıntılarıyla işledik. Kitabımızın bu bölümünde ise dine yapılan ilaveler nelerdir sorusuna karşın 200 tane örnek ilaveyi açıklamasız olarak veriyoruz. Bu ilavelerin bir kısmını detaylı bir biçimde daha önce gördük. Bu listedeki örnek 200 tane ilaveyi görünce dinimize yapılan ilavelerin boyutunu daha da iyi anlayacağız. Dine yapılan ilaveler şu ya da bu kesim tarafından veya halktaki batıl inançlar yüzünden din sanılmış veya din olarak gösterilmiştir. Bu ilavelerin birçoğu toplum hayatını zorlaştırıcı mantıksız ilavelerdir. Fakat bu ilavelerin arasında topluma, sağlığa yararlı ifadeler de olabilir. örneğin dişleri misvakla temizlemek sağlık açısından çok yararlı bir uygulama olabilir. Fakat Kuran'da olmayan bir şeyi(bu örnekte misvağı) bir sevap kaynağı, dinin makbul tuttuğu bir ibadet gibi göstermek de hatadır. Bu yüzden bu listede gördüğünüz her şeyin yapılmaması gerektiğini sanmayın. Kişiler misvak kullanabilir, cübbe giyebilir, karides yemeyebilir, ama yeter ki bunların dinle bir ilgisi olduğunu iddia etmesinler. Kuran din adına her türlü detayı verir. Bunun dışında yapılan her ilave din açısından bir hatadır. Kendimizce sağlığa yararlı bir çok uygulama sayabiliriz. Fakat bunları din yapmaya kalkarsak o zaman dine kendisinde olmayan ilaveler yapıp dini dejenere etmiş oluruz.

Kuran tek kaynaktır. Yalnız ve yalnız Kuran diye niye ısrarla tekrarladığımızı, dine ilavelerin bir kısmını kapsayan 200 örnekli bu listeyi okuyunca daha da iyi anlayacaksınız. Bunun dışındaki dine ilaveleri bulmada yöntemimiz bellidir. Kuran'dan delillendirilmeyip sünnet, sevap, günah, mekruh, haram tipi izahlarla dinle ilişkilendirilmeye çalışılan her şey ilavedir. Şimdi listemizi görelim.

BUNLAR KURAN'DA = DİN'DE YOK

1 Kuran'ın tek başına yetersiz olduğu iddiası

2Hadislerin dinin kaynağı olması

3Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal haram belirlenmesi

4Mezhep çıkarımlarına göre dini uygulamaların yapılması

5Mezhepleri dinle eşitlemek 6Kuran'ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak

7Kuran'ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek

8Peygamber'in hadislerle Kuran dışı hükümler oluşturması

9Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması

10Peygamberler'i yarıştırma, Peygamberimiz'i en üstün Pey gamber ilan etmek

11Peygamberimiz'in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak

12Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır demek

13Bazı kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında anormal saygı gösterileri yapmak

14Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak

15Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar

16Bir tek Sünniler'in veya bir tek Şiiler'in Cennetlik olduğunu iddia etmek

17Yahudi ve Hıristiyanlar'ın hepsini Cehennemlik ilan etmek

18Dine Arap geleneklerini sokmak

19Şahsi görüşlerine uydurmak için dini reformla değiştirmeye kalkışmak

20Kuran dışında Peygamber’in sünneti başlığıyla ayrı hükümler oluşturmak

21çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak

22Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak

23Hanefilik diye bir mezhep

24Şafilik diye bir mezhep

25Hanbelilik diye bir mezhep

26Malikilik diye bir mezhep

27Caferilik diye bir mezhep

28Sünnilik, Şiilik veya herhangi başlıklı bir mezhep

29Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhep 30Mecelle diye bir kaynak

31Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak

32Bilim düşmanlığı 33Sanat düşmanlığı

34Buhari diye bir hadis kitabına uymak

35Müslim diye bir hadis kitabına uymak

36Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına uymak

37Peygamberimiz'in dışında dinimizin kutsal kişileri

38Sahabelerin (Peygamberimiz'i gören herhangi bir Müslüman) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası

39Başörtüsü takmak

40Peçe takmak

41Haremlikselamlık uygulaması

42Kadının tek başına seyahat edememesi

43Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi

44Allah'tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası

45Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı

46Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı

47Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği

48Kadının Cuma namazını kılmaması

49Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kuran okumaması, camiye girmemesi

50Kadınları çarşaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek

51Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı

52Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı

53Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması

54Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması

55Kadınların çoğunun Cehennemlik olması 56Kadınların şerli olması

57Kadınların eksik akıllı olması 58Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak

59Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu 60Kadınların makyaj yapamayacağı

61Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması

62Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması

63Şahitlikte, bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması

64Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması

65Zina edenin taşlanarak öldürülmesi

66Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu

67Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar

68Erkeklerin altın takmasının haram olması

69Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması

70Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu

71Heykel yasağı

72Resim yasağı

73Satrancın yasak oluşu

74Müzik enstrümanları ve müzik ile ilgili yasaklar

75Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması 76At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması

77Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin çirkin gösterilmesi

78Sigaranın mekruh olması veya haramlaştırılması

79Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve üç mekruh eşittir bir haram izahı 80Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği

81Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı 82Mastürbasyonun yasaklanması

83Doğum kontrolünün yasaklanması

84Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği

85Erkeklerin sünnet olması

86Kadınların sünnet olması

87Sakal bırakmanın sevaplığı

88Sakal kesmenin haram olması

89Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama

90Saçları yağlamanın sevaplığı

91Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı

92Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı

93Yüzü koyun yatmanın şeytan işi olması

94Yer yatağında yatmak

95Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek

96Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek

97Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak

98Oturarak küçük tuvalet yapmak

99Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması

100Sol elle yenenleri şeytanın yemesi

101Sarık sarmak

102Misvak kullanmak

103Cübbe giymek

104Entari giymek

105Şalvar giymek

106Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak

107Sarı, kırmızı renkler giymemek

108Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak

109Yemeği yer sofrasında yemek

110Yemeği aynı kaptan yemek

111Elle, üç parmakla yemek

112Suyu üç yudumda içmek

113Suyu oturarak içmek

114Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak temizlemede sünnet sevabı aramak

115Alkollü koku sürmemek

116Kolonya kullanmamak

117Kara köpekleri öldürmek

118Köpekleri eve sokmayı yasaklamak

119Geceleri aynaları kapamak

120Kuran'la veya Kuran'sız büyü yapmak

121Muska yazmak, taşımak

122Kuran'ı üfürük kitabı gibi kullanmak

123Islık çalmanın şeytan işi olması

124Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek

125Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak 126Ramazan ve Kurban bayramları

127Merdiven altından geçmemek, kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak, kurşun dökmek

128çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek

129Mevlit

130ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak

131Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi

132Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları

133üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması 134ölünün yerine oruç tutmak

135ölünün yerine Hacca gitmek, birisini göndermek

136ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması

137Kıyametin saati hakkında açıklamalar

138Mehdi

139Deccal

140Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu

141İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği 142Yecüc ve Mecüc'ün Türkler olması 143Irkçılık, Arap ırkını üstün görmek

144Yecüc ve Mecüc'ün yerin altında bir karışlık adamlar olması

145Kuran'da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak

146Kuran'da geçmeyen rekat sayılarını farzlaştırmak

147Namazın yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek

148Namazı kadının kıldıramaması

149Rüku ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği

150Fatiha Suresi'ni her rekatta okumayı farzlaştırmak

151Namazdaki son oturuşu farzlaştırmak

152Namazın farzı, sünneti, vacibi gibi ayrımlar listesi

153Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim araklıklarla duracağını belirlemek

154Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek

155Teravih namazı, bayram namazı

156Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek

157Hacda şeytan taşlamak

158Kurban bayramında kurban kesmek

159Belli haramların Hacdan sonra başladığı düşüncesi

160Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak

161Zekata 1/40'lık ölçü getirmek

162Deveye, koyuna tarım ürünlerinin her birine ayrı ayrı zekat ölçüsü getirme

163Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası

164Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası

165Abdestin sırasını farzlaştırma

166Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma

167Abdestte ayağın topuklarla beraber yıkanması gerektiği

168Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlar getirmek

169Abdestin, boy abdestinin namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması

170Boy abdestsiz atılan her adımda günah olması

171Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması

172Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması

173Deprem ve selde ölenlerin şehit olması

174Karın ağrısından ölenlerin şehit olması

175Dünya'nın öküz ve balık üstünde olduğu

176Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu

177Ay'a gidilemeyeceği

178Güneş'in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması

179Güneş ve Ay tutulmalarının, Güneş ve Ay'ın kulplu arabalarla çekilmeleri olarak tanımlanması

180Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası

181Cebrail'in 600 kanadına ilişkin açıklamalar

182Allah'ın Cennette baldırını açması

183Allah'ın Peygamber'in sırtına dokunması

184Allah'ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması

185Allah'ın Peygamber'le sıkı bir pazarlık sonucu namazı elli vakitten, beş vakite indirmeye razı olduğu

186Halifelik müessesesi

187Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması

188Cami imamı, müezzini gibi sınıflar

189Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak

190Darül harp iddiasıyla terör yapmak

191Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak,haklarını çiğnemek

192Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek

193Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme

194Makyajlı açık kadınları dövmek, makyajı yasaklamak

195Müslümanlığı bırakanları öldürmek

196Mezhebini değiştirenlere, bırakanlara sopa cezası uygulamak

197Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak

198İçki içenleri dövmek

199Baskıyla dini yaşatmak

200Dinimize İslam dışında şeriat gibi, mezhep isimleri gibi isimler takmak