6/38 Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır, sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.

  ANA KONULAR

HANİF AYETLER

10/105 Ve yüzünü, bir Hanif olarak dine çevir ve sakın müşriklerden olma.
6/161 De ki: Şüphesiz Rabb'im, beni dosdoğru yola iletti. Hanif olan İbrahim'in Millet'ine. Ve o, müşriklerden olmadı.
6/79 Ben; Hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.

 

Kalu belada Allah'ın varlığına Tüm insanlık olarak şahit olmamız hasebiyle. aslında var olan ALLAH (EL HALIK) inancı, tüm benliğimizde saklıdır.  Büyük korkular yaşadığımızda, inanan inanmayan hemen herkesin, Yüce bir Kudrete sığınma arzusunun, doğal bir refleks gibi ortaya çıkması, bundandır. Dünya'da iken bizlere verilen ömür kredisi bitmeden, bizlere qalu belada verilip, pasif olarak benliğimizde gizleneni bulmamız idrak etmemiz gerekiyor. Doğruyu, EN doğruyu öğrenebileceğimiz yegane kaynak olan Kur'an-ı Kerim gayrisi  kaynaklarda ya da Kur'an ile beraber, yardımcı, açıklayıcı statü verilen NAS kaynaklı kitaplarda hakikati bulabileceğini sanmak başlı başına bir A'FETtir. Dinini,  O'nun kelamıyla araştırıp, öğrenmemek ve   ALLAH’a HAKKI ile İMAN etmemenin, ahirette vereceği dehşet üstü pişmanlık, kişinin cehennem  alevleri harici  alevi olacaktır. Buna ister sabretsin ister etmesin kendisi için değişen hiç bir şey olmayacaktır.

İSLÂM DİN'i araştırıp özünün insanın yaratılışına EN UYGUN fıtrat(Din'i) olan Hanifliği Ibrahim'i bir tavır ile yaşamamak ve gereğini yerine getirmemek,  Din'i SADECE Allah'a has kılmaya (Tevhide) ters düşen davranışlarda bulunarak, pahasını ölüm ötesi yaşam şartlarında aciz/güçsüz/Mahzun kalmakla ödemek demektir!

Dünya hayatında SUNNETULLAH'a ters düşen davranışlarda bulunmak ise: Ferdi bazda; başarısızlık, ümitsizlik, rezil ve cahil kalmakla.......Toplumsal bazda ise: dahili ve harici düşmanlara karşı; İktisadi, Askeri ve Teknolojik bakımdan geri kalmışlık ve yarı bağımlı hale gelme......Harici saldırılarda ise kan, gözyaşı, açlık ve sefalete mahkum olmak demektir.

Allah'ın koyduğu yasalar(Sunnetullah) ki: (Deprem, tsunami, mevsimlerin oluşumu, çalışanın kazanması, ilim tahsil edenin etmeyene üstün oluşu, aklı ön planda tutanın üzerine güzellikler-dürtülerini ön planda tutanın veya aklını başkalarına ipotek bırakanların ya da atalarının izinden gidenlerin üzerine PİSLİĞİN yağması, yer çekimi, azalan verim kanunu, suyun kaldırma kuvveti ve sıfer dercede donması ve de hacminin genleşmesi....vs) Allah'ın SUNNETINE karşı davranışlarda bulananı bu yasalar inanan-inanmayan ayrımı yapmaksızın AYNI tepkiyi verir. İşte bu kısım BİZ islam ferdi olanların en anlayamadığı veya anlamak istemediği kısımdır.

Misal: Deprem kuşağında olan bir şehirde, ateist olan bir insan evini deprem şartlarına uygun, demirini, çimentosunu, uygun teknik ölçüsünce kullanıp yapsa....

Diğer yandan Allah'a iman etmiş, namazından, zekatından, orucundan....vs ödün vermeden günlük yaşamını sürdüren bir müslim....Ancak deprem kuşağında bulunduğuna aldırmaksızın; yapmış olduğu evinde, plandan/mühendislikten uzak, demir çimento oranına yapım tekniğine aldırış etmeden evini inşaa etmiş olsun.  

30/30 O halde; yüzünü bir Hanif olarak dine tut, Allah' ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına. Allah'ın yaratışında değişme yoktur, dosdoğru sabit din odur. Fakat insanların ekserisi bilmezler.
 

8.0 aletsel büyüklükte bir deprem (Allah yasası/Sunnetullah) olsa, sonuç ne olur? Kimin evi başına yıkılır? Ne kadar iyi ve dürüst Müslim olur ise olsun.....Allah kimsenin hatırı için SUNNETİNDEN vazgeçmez ve YASASINDA değişiklik YAPMAZ!!! Diğer bir deyimle SUNNETULLAH'ı kendimize uydurmak yerine BİZler Sunnetullah'a uygun davranışlar içinde olmalıyız. Zaten aklı ön planda tutan Kur'an ehlline de yaraşan budur. Zaten açık seçik görmüyor muyuz gündelik yaşantımızda SUNNETULLAH'a uygun hareket eden MILLET ile uymayan MILLET arasındaki koca FARKI!!!

Atomu ilk parçalayan Allah Korkusu Taşıyan Aydın bir Müslim olsaydı........ Dünya çok daha güzel olmaz mıydı? Bir nesil öncesinde adamlar laboratuvarlarda bilimsel deneyler yaparken bizimkiler sadece tesbih çekti-salavat getirdi.......Oysa Allah'ı ZIKRetmeye Çalışmak ilim yapmaya engel miydi?

4/125 Muhsin olarak, kendini Allah'a teslim eden ve Hanif olan İbrahim'in Millet'ine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.

24/37 (Öyle) Adamlar ki; ne ticaret, ne de alış-veriş onları Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz; onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olacağı günden korkarlar.

 Ortadoğuda müslümanların üzerine Teknoloji ürünü füzeler yağdı/yağıyor....Gözyaşı, açlık, sefalet, kan ve ölüm var......NEDEN? Görünen müsebbip USA/ISRAİL (Allah Kahretsin onları)  Allah'a topluca dualar ediliyor......Kahrolası USA'nın zulmü bitsin diye........NEDEN bitmiyor? Bunları Müslüman toplumu olarak iyice idrak etmek lazım.                                                       

“İSLÂM”, şu veya bu topluluğun, veyahut da müslüman denen toplumların dininin adı değil, ALLAH'ımızın 16/123 nolu ayette Efendimiz Hz. Muhammed (SvS)'e  emrettiği HANIF ce iman etmenin adıdır.

16/123- Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Milleti'ne tâbi ol !  o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.
 

Kutsal” kabul ettiğin tüm inançlarını; atalarından, hocalardan, imam ve hacılardan "İslam" diye öğrendiklerini ve özgür bilincini prangalara vuran şartlanmalarını bir kenara bırak.  Hür bir bilinç ve mahşeri bir vicdanla, aklını bloke edecek TÜM şartlanmalarına EUZU... diyerek, Rabb'inin Kelâmı Kur'an-ı Hakim'e bak.  Göreceksin ki "İslam" diye sana yutturulan, cahiliye Arap örfleri ve israiliyat yalanlarından arabesk/ucubik bir "din"....... Ve şahit olacaksın ki; Sana anlatılan Resul başka, Kur'anın anlattığı Resul başka, sana anlatılan namaz başka, Rabb'imizin anlattığı namaz başka, sana anlatılan cennet-cehennem başka, Kur'anın tasviri başka............ Ve HATTA sana anlatılan ilah başka, Kur'anın anlattığı ALLAH (C:C) ise, BAMBAŞKA ! 

Size Din'den bir şeyler anlatanlara söyleyeceğiniz ilk cümle  "Deliliniz Nedir? " sorusu olmalıdır.

28/75- Bütün ümmetlerden bir şahit çıkarır, "Haydin, kesin delilinizi getirin!" deriz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler de kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır.

......Ve ille de SORGULAMA, SORGULAMA VE SORGULAMA !!!  Araba, ev, televizyon, cep telefonu, bilgisayar...vs alırken dahi belki elli kez sorguluyoruz. "garanti BELGEsi var mı?....tapusu var mı?....vs. diye. Peki ölüm ötesi sonsuz yaşamımızı etkileyecek İMAN olgusunu da, bunlar kadar sorguladık mı? Bize din anlatanlar (anne, baba, dede, nine, imam, hoca, evvelkiler, atalar) peki bunlar bizlere ya yanlış anlatmışlarsa....?

2/170- Onlara; "Allah'ın indirdiklerine tabi olun" dendiğinde; "Hayır, biz atalarımızı üzerinde gördüğümüz yola tabi oluruz" derler. Ya ataları hiçbir şeyi düşünemeyen, doğru yolu bulamamış kimseler idiyse yine mi öyle yapacaklar?
 

31/21- Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" dendiğinde; "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler. Ya şeytan, babalarını ALEV AZABIna çağırmışsa?

Evrenin her zerresi Semi ve Besar olan Allah'tan gizli değildir. O halde deve kuşu olmayı bırakıp, "Ahseni Takvim" üzere yaratılmış olmanın hakkını vermeye çalış. “ALLAH indindeki Din’in” hükümleri, farkında olunmasa da işler durumda ve kesintisiz yürümekte… Ve O, her LAHZA yeni bir yaratmadadır. Subhan olan Allah'ın şanı ne Yücedir. HAMD ancak Alemlerin Rabb'i olan Allah'a dır.

E-Mail Listemize Katılın
Adınız ve emailinizi boşluğa giriniz! :
Isminiz:
E-mail:
Subscribe  Unsubscribe 
Free Mailing Lists from Bravenet.com

Siteniz için arama motoruna kayıt

 

 

 

 

 

Haniflik Nedir?
Hanif Din & Kalu Bela
Kur'anda Namaz Vakti
Kur'ana Göre Abdest-Gusl
Kur'ana Göre Namaz
Hz. İbrahim Halilullah
Hz. Muhammed Efendimiz
Makam-en Mahmud
Yaratılış & Cinler
Cennet & Sabikun
Hızır & İlm-i Leddün
Kur'ana Göre Dabbetül Arz
Kur'ana Göre İçki/Hamr
Ebu Hureyre Kimdir?
Veda Hutbesi
Akheneton Kimdir?
Sizden Gelenler
Serbest Makaleler
Güzel Sözler
Full Kur'an MP3 İndir
İlginç Haberler
E-Kart Gönder
Konuk Defteri Oku-Yaz
Sitenizi Ekleyin
Hanif İslam Toolbar İndir
Sitemizi Ekleyin
Satranç Oynayın
Bize Yazın
Metatag Üretici
Şifalı Bitkiler
 Online TV Seyret
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.

 
 
 
 
 
 
Free Java Chat from Bravenet.com
Free Tell A Friend from Bravenet.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kişi Online 2002 Copyright By Akik © Kaynağını belirterek dilediğiniz gibi kopyalayıp sitelerinizde yayınlayabilirsiniz!