KUR'ANDAKİ HANİFLİK

                                             HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

  AYRIMI ALLAH YASAKLAMIŞTIR

"Yahudi yahut Hiristiyan olun ki dogruya kilavuzlanasiniz." dediler. De ki: "Hayir, öyle degil. Sirk ve yozlasmadan uzak bir biçimde, Ibrahim milletinden olalim. O, sirke bulasanlardan degildi." Söyle deyin: "Allah'a, bize indirilene, Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, onun torunlarina indirilene, Mûsa'ya ve Isa'ya verilene ve diger nebilere verilene inandik. Bunlar arasindan hiç kimseyi ayirmayiz. Biz yalniz Müslümanlarız." (Bakara 135-136)

Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın. Kulu amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya'kube vel esbatı ve ma utiye musa ve ıysa ve ma utiyen nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun.

Ayetleri inceleyelim.

Yahudi veya Hristiyan olsak doğru yola kılavuzlanmuş olur muyuz?  Hayır doğru yola kılavuzlanmış olamazsınız. Çünkü Yahudi ve Hristiyan inancında Şirk Ve Yozlaşma var.

Doğru yola nasıl kılavuzlanılır? Hanif İbrahim’in Milletinden olarak.

Neden Hz. İbrahim (Milleti)? Çünkü o şirke bulaşanlardan değildi.

Pekala nasıl dememiz/iman etmemiz gerekiyor? "Allah'a, bize indirilene, Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, onun torunlarina indirilene, Mûsa'ya ve Isa'ya verilene ve diger nebilere verilene inandik. Bunlar arasindan hiç kimseyi ayirmayiz.

Böyle dersek ve iman edersek vasfımız ne olur? Müslüman.

Ayette görüldüğü gibi Allah Ibrahim'i Ismail'den, Ishak'tan, Yakub'tan onun torunlarindan, Mûsa'dan ve Isa'dan ve diger nebilerden ayırmıyor.

İbrahimin Milletinden olmak için yegane şart; Şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde bize indirilene ve diğer tüm nebilere indirilene –aynı TEK gerçeğe- iman etmektir.

Nebileri birbirinden ayırmayı ALLAH YASAKLAMIŞTIR.

Neden Hz. İbrahim? Hz. İbrahim’in özelliği nedir? Neden özellikle vurgu var?

Çünkü Hz. İbrahim Hz. Nuh’tan sonraki zamanda gelmiştir. Hz. İbrahim üç semavi dinin ATA’sıdır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet İbrahimi dinlerdir. İbrahim’in ise en önemli vasfı MÜŞRİK olmamasıdır. Bundan dolayı HANİF’tir. Allah bu üç İbrahimi din mensuplarını ATA’ları İbrahim gibi Hanif olmaya davet etmektedir. Bu gerçek Diğer peygamberlerin hanif olmadığını asla göstermez. Zaten Allah, üstteki ayette de tüm nebileri İbrahim'le aynı kategoride değerlendiriyor.

hanifliknedir@sitemynet.com