KUR'ANDAKİ HANİFLİK

                                             HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

  TEK TAVSİYE, TEK VASİYET

   Hz. ibrahim'in dini haniflik değil müslümanlıktır. Haniflik dini diye bir din yoktur. Haniflik İslamüstü bir din, İslam'dan ayrı bir din değil müslümanlık içinde mutlaka varolması gereken bir özelliktir. İslam dini Monoteist=Tektanrıcı  formatta olan bir dindir. Allah'ı birlemek, Tek ilaha iman etmek İslam dininin olmazsa olmaz özelliğidir, gerçek müslüman olabilmenin ilk şartıdır.

   Haniflik İslam Dini gibi başlıbaşına bir din değil bir yoldur, bir formattır. Pekala ayetlere baktığımızda "İbrahim'in Dini haniflik" şeklinde geçmiyor mu? Hayır geçmiyor. "İbrahim'in Milleti" şeklinde geçiyor. 'Hanif İbrahim Milleti' yada. Bazı insanlar ayetlerin mealini yazarken neden acaba millet yerine din yazıyor? Hani kelimenin aslını yazmak esastı???  Mesele işi bir yere vardırmak olmasın sakın.

De ki: "Beni, dosdoğru yola Rabbim iletmiştir. Güçlü, pürüzsüz bir dine, hanîf olan İbrahim'in milletine. Müşriklerden değildi o." (Enam Suresi 161)

De ki: "Allah, doğrusunu söylemiştir/vaadinde sadıktır. Hadi artık hanîf olarak İbrahim'in milletine uyun! Müşriklerden değildi o." (Ali İmran Suresi 95)

   Millet kelimesine genelde 'din' anlamı da verilmiş. Ama orada din yazmıyor, millet yazıyor. Aslında 'din' anlamı verilmesinin de bir sakıncası yok çünkü din kelimesinin bir anlamı da yol, yöntem,tarzdır. Ayrıca bir din, İslam üstü bir din diye anlamayacaksan tarz,tavır olarak anlayacaksan bu da uygun.

   Sözün özü Haniflik bir tarzdır, duruştur ve İlahi Dinlerde varolan/varolması gereken bir formattır. İslam dininin farklı zaman dilimlerindeki tüm versiyonları için ortak değer Hanifliktir. Bu yüzden Ehli Kitap bu ortak değere bu ortak söze davet ediliyor.

Hz. ibrahim'in Milleti de Tüm Peygamberlerin Milleti de İslam'dır. Bu gerçek Enbiya Suresi 92. ayette şöyle bildirilmektedir:

İşte bu, İslam ümmeti/milleti bir tek ümmet/millet olarak sizin milletinizdir. Rabbiniz de yalnız Benim; onun için hep Bana kulluk edin! (Enbiya 92)

Bu ayet sizi şu ayete götürür:

 Allah'a çağırıp/yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?! (Fussilet 33)

   Bu da gösterir ki tek bir Millet var; islam Milleti. İslam Milletinin dini olan müslümanlıktır ve ben müslümanım diyerek kendisini nitelendiren insan en güzel sözü söylemiş olur.
 

Haniflik kimin tekelinde?

   Hanifliğin sadece bir grubun tekelinde olduğunu iddia etmek aklını/beynini peynir ekmekle yemeye eşdeğer. Bu arkadaşlar daha Hanifliğin ne olduğunu bile BİLMİYORLAR. Hanifliğe giriş çıkış şartları nedir, BİHABERLER. Varsa yoksa Grup Taassubu=Haniflik anlayışı.

   Haniflik sadece bir grubun tekelinde asla değildir. Bunu bırakın müslümanların tekelinde bile değildir. Allah'ı bir ve tek kabul eden her insan haniftir. Zira Hanif olabilmek için yegane şart Allah'a ortak koşmamaktır. Kuşku yokki bunun yol ve yöntemini de  bozulmayan tek kitap olan Kur'an bize bildirmektedir. Bir ayette Rabbimiz Kitap Ehline bizim şu çağrıyı yapmamızı istiyor:

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız bir kısmımızı Rabler edinmeyelim.Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız." (Ali İmran Suresi, 64)

   Haniflik ve ortak ata Hz. İbrahimle ilgili ayetleri bir bütün olarak incelediğimizde burada aslında hanifliğin geniş bir tanımının yapıldığını görürüz.

   Ortak Kelime=Haniflik=Allah'tan başkasına kulluk etmemek, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak ve Allah'ı bırakıp bir kısmımızın bir kısmımızı Rabler edinmemesi.

   Bu ayetler eşliğinde, benim vardığım neticeye göre Ehli Kitap bile bu noktaya geldiğinde hanif oluyor. Hanif olmak onları kurtarıyor mu? Ahirete iman ve salih amelle evet. Bu konu şu ayetlerde işlenmektedir:

 Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sâbiîlerden Allah'a ve âhiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktir. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar. (Bakara Suresi 62)(Maide Suresi 69)

   Fakat İbrahim'in(selam olsun) tarzında, yolunda şirk asla yoktur. Ehli Kitabın doğruyu bulması için Hz. İbrahim gibi şirksiz bir imana tabi olma şartı vardır:  

 "Yahudi yahut Hiristiyan olun ki dogruya kilavuzlanasiniz." dediler. De ki: "Hayir, öyle degil. Sirk ve yozlasmadan uzak bir biçimde, Ibrahim milletinden olalim. O, sirke bulasanlardan degildi." (Bakara 135)

 Hz. İbrahim'in tek tavsiyesi var, tek vasiyeti var: Müslüman olmak.

Allah uğrunda O'na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim'in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap'ta da "Müslümanlar/Allah'a teslim olanlar)" diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız. O halde namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a sarılın. O'dur sizin Mevlâ'nız. Ne güzel Mevlâ'dır O, ne güzel yardımcıdır O! (HAC SURESİ / 78)

   Öz benligini beyinsizliğe itenden baska kim, Ibrahim'in milletinden yüz çevirir? Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmistik. Ve o, âhirette de barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktir elbette...
   Rabbi ona, "Müslüman olup bana teslim ol!" dediğinde o şu cevabı vermişti: "Teslim oldum âlemlerin Rabbi'ne!"
   İbrahim de oğullarina şunu vasiyet etti, Yakub da: "Ogullarim! Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak müslümanlar olarak can verin."
(Bakara 130-132)

Allah katında tek din var, Allah'ın makbul saydığı tek din var: İSLAM DİNİ

...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim...(Maide 3)

Doğrusu Allah katında din, İslam'dır/barış ve esenlik için Allah'a teslim olmaktır.Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık/doymazlık/azgınlık/denge noktasından sapma/yalancılık/ zulüm/ kibir/zinakârlık yüzünden ihtilafa düştü. Kim Allah'ın ayetlerine nankörlük ederse, Allah, hesabı çabucak görecektir. (Ali İmran 19)

Her kim İslam'dan başka bir din ararsa asla kabul edilmez ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. (Ali İmran 85)

Allah, her kimi doğru yola erdirmek isterse, onun gönlünü İslama açar. Her kimi de sapıklığa bırakmak isterse onun kalbini daraltır, öyle sıkıştırır ki, sanırsın öfkesinden göğe çıkacak. Allah imana gelmeyenleri o murdarlık içinde hep böyle bırakır. (En'am 125)

Bu İslamiyet doğrudan doğruya Rabbinin yoludur. Gerçekten aklını başına alacak bir kavme ayetleri ayrıntılarıyla açıkladık.(En'am 126)

İşte bu, İslam milleti bir tek millet olarak sizin milletinizdir. Rabbiniz de yalnız Benim; onun için hep Bana kulluk edin! (Enbiya 92)

Demek ki, Allah kimin bağrını İslama açmış ise işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? O halde vay kalpleri, Allah'ın zikrinden (boş kalıp) kaskatı olanlara. Onlar, açık bir sapıklık içindedirler. (Zümer 22)

Haniflik islam üstü bir din idi değil mi???

Allah'a çağırıp/yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?!

Ben müslümanlardanım demekten daha güzel bir söz yoktur.

hanifliknedir@sitemynet.com