KUR'ANDAKİ HANİFLİK

                                             HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

ALLAH ELÇİLERİNİ CİDDİ SAPMALARDAN DAİMA KORUMUŞTUR

Allah elçilerini sürekli kontrolü altında tutmaktadır. Beşer olduklarından dolayı sapmaya meyil edebilirler ama görevleri, insanları dosdoğru yola kılavuzlamak olan bu seçilmiş insanlara Allah yardım etmiş ve indirdiği üzere sabit, dosdoğru yolu üzere daim (Yasin 4-5) olmalarını tesis etmiştir. Allah Elçilerini  sapmaya meylettikleri an onları doğru yola kılavuzlamaktadır. Haniflik(Allah’ı Birlemek) gibi olmazsa olmaz bir konuda Allah’ın Elçisi sapıyor idiyse Allah’ın buna müdahele etmemiş olması düşünülemez. İsra Suresinde buna örnek vardır. Hz. Muhammed’i fitneye düşürmeye çok yaklaştıkları an Allah ekstra bir yardımla, elçisinin kalbini sağlamlaştırmıştır:

 Az kalsın seni, sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak ondan gayrısını bize isnat edesin diye fitneye düşüreceklerdi. İşte o takdirde seni dost edinirlerdi.Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, yemin olsun, onlara birazcık meylediverecektin.
İşte o zaman sana, hayatın da ölümün de katmerli acılarını tattırdık. Ve bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.Az kalsın bu topraktan çıkarmak için seni sıkıştıracaklardı. Böyle bir durumda onlar orada senin arkandan çok az bir süre kalacaklardı.Senden önce gönderdiğimiz resullerimize uygulanan yöntem de buydu. Sen bizim yol ve yöntemimizde değişme bulamazsın. (İsra Suresi 73-77)

Benzer durum Hz. Yusuf için de geçerlidir. Hz. Yusuf sapıp Züleyhaya yönelme temayülü gösterdiği an Allah bu elçisini de korumuştur. İlgili ayet;

Yemin olsun, kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin gerçeğe dikkat çeken delilini görmeseydi, o da onu arzulamıştı. Biz böylece ondan, kötülüğü ve fuhşu uzak tutuyorduk. Çünkü o, bizim samimi/seçkin kullarımızdandı.(Yusuf Suresi 24)

Görüldüğü üzere Rabbimiz elçilerini ciddi sapmalardan özel yardımıyla korumuştur. Hanif olamama (Allah’ı birleyememe) ise en büyük sapmadır. Bu sapma karşısında ise elçilerine hiçbir müdahale etmediği düşünülemez. Hz. İbrahim’den bu yana binlerce elçinin bu sapkınlık içinde vazife icra ettiği ise akıllara ziyan bir yorum olsagerek.

 

 

hanifliknedir@mynet.com