KUR'ANDAKİ HANİFLİK

                                             HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.


                 MAKAMI MAHMUD BİR KÖŞK MÜ?

Bazı insanların iddiasına göre;                                                                  -Hz. Muhammed ve birçok Peygamber Hanif değildir.                                   -Peygamberimizin Hanif olabilmesi için Allah ve Melekleri salat ediyor ve biz de dua etmeliyiz. Hz. Muhammed'in ancak bu şekilde hanif olması umulabilir.        -Haniflerin ahiretteki mekanını Allah Vakıa Suresinde Naim cenneti olarak belirtmiştir.                                                                                           -Hz. Muhammed Hanif olmadığından ötürü bir alt cennet ile yetinmek durumundadır. Hatta burası bile garanti değildir. Zira Ayette -umulurki Makamı Mahmuda gidersin- deniliyor.                                                                    -Makamı Mahmud Firdevs Cennetinde Peygamberimize tahsis edilmiş bir KÖŞKtür.                                                                                               -Firdevs  Cenneti, Sidreyi tavan tutmuştur ve Naim Cennetinin bir derece altıdır.                                                                                                 

Sözde -Kur'an dışı hiç bir kaynağı- muteber saymayan bu insanların konu hakkında iddia ettikleri bu hususların Kur'ani hiçbir dayanağı yoktur.

Kur'anın hiçbir yerinde;                                                                         -Hiçbir Resul için 'Hanif değildi' yazmaz. Ayrıca hanif olmayan kişi ayetlere göre müşriktir. Resuller için bu çok büyük iftiradır.                                             -Peygamberimizin hanif olabilmesi için bizim duamıza muhtaç olduğuna dair hiçbir ayet yoktur.                                                                                  -Makamı Mahmud'un Firdevs Cennetindeki bir köşk olduğu  geçmez.                -Firdevs Cenneti, Sidre, Naim Cenneti ve diğer cennetlerin birbirine göre konumlarına, yedi yada sekiz kat sıralamasına dair hiç bir açıklama yoktur.      -Haniflik ile Makamı Mahmud'un, Makamı Mahmud ile  Firdevsin, Firdevs ile Sabikunun ve Vakıa Suresinin arasında herhangi bir ilişki olduğuna dair hiçbir ayet yoktur.

 Naim cennetine girecek olanlar kimlerdir?

   Ama iman edip güzel ameller işleyen kimseleri, imanları sebebiyle, Rableri hidayete erdirir. naim cennetleri/nimetlerle dolu cennetler içinde altlarından ırmaklar akar. (Yunus Suresi  9)

   Mülk o gün tek olan Allah'ındır; aralarında hükmünü verir. Artık iman edip iyi işler yapmış olanlar naim cennetlerindedir/nimetlerle dolu cennetlerdedir. (Hac Suresi 56)

   Fakat, iman edip de iyi işler yapanlar, şüphesiz onlara naim cennetleri/ nimetlerle dolu cennetler vardır (Lukman Suresi 8)

Firdevs cennetine girecek olanlar kimlerdir?

   Hiç kuşku yok, kurtulmuştur müminler. Namazlarında huşû sahipleridir onlar. Boş ve lüzumsuz sözden yüz çevirmişlerdir onlar. Zekâtı vermek için faaliyettedir onlar. Cinsiyet organlarını/ırzlarını koruyanlardır onlar. Eşleri yahut akitleri aracılığıyla sahip bulundukları müstesnadır. Bu durumda kınanmış değillerdir onlar. Kim bundan ötesini isterse, işte onlar, sınırı aşanlardır. O müminler, emanetlerine, ahitlerine saygı duyup sahip çıkanlardır. Namazlarını korumaya devam ederler onlar. İşte bunlardır mirasçı olanlar; Ki, Firdevs cennetine mirasçı olurlar, onda sonsuza dek kalırlar. (Muminun Suresi 1-11)

MAKAMI MAHMUD NEDİR?

   Sana özgü bir davranış olarak, gecenin bir kısmında, o Kur'an'la meşgul olmak üzere uyanık ol/uykudan uyan. Böylece Rabbinin seni övgüye layık bir konuma (Makamı Mahmuda) ulaştırması umulur. (İsra Suresi 79)

   Ayette gördüğümüz gibi Makamı Mahmud=Övgüye layık bir konum/ makam /statü demektir. Ayrıca Kur'anın hiçbir yerinde MAKAM kelimesi Köşk anlamında kullanılmamıştır. İlgili ayetlere şu adresten bakabilirsiniz: http://www.kurandaara.com/ara.php?meal=03&keyword=makam&sure_no=

Sözde Kur'an dışı kaynaklardan faydalanmadığını iddia eden bu insanlar, işlerine geldiği zaman Hadisleri ve İsrailiyatı kullanmaktan geri durmuyorlar.

  Bu insanlara sormak lazım. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği ve ahlakını Kur'anda övdüğü Allah Elçisi/Elçileri siz -sözde haniflerin- gideceği cennetin  bir altındaki cenneti(!) bile garanti edemiyorlar, hanif olabilmek için dualarımıza muhtaç bir şekilde bekliyorlar öyle mi? İftiranın en büyüğünü yaptığınızın farkında mısınız?

 

hanifliknedir@mynet.com