KUR'ANDAKİ HANİFLİK

 HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

Hz. İBRAHİM'İ DE ALLAH SEÇMİŞTİR

İDDİA: Hz. İbrahim söke söke peygamberliği ve Allah dostluğunu (Halilullah ve  HalilürRahman) almadı mı?

YANIT: Söke söke alınan bir peygamberlik(?) Hz. İbrahim diğer elçilerden farklı olarak ezelde aslında peygamber olarak belirlenmemiş ama hanif tavrı neticesinde peygamberliği haketmişmiş. İyi de nerede delil? Okuyun bakalım ayetleri aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya,çaprazlama bulabilecek misiniz? Çevirin ayetleri 110101 şeklinde binary koda, okuyun bakalım dijital olarak bulabilecek misiniz? Vefk,matriks, matriss çalışın bakalım nereye varacaksınız? Kehf ve Rakim mevzularıyla cebelleşin bakalım ne netice çıkacak? Sanskritçe sankritçe muhabbetlerine girin, filolojinin altını üstüne getirin bakalım ne netice çıkacak. Cifir deryalarında derinlere dalın kurcalayın bakalım oraları da ne bulacaksınız. Sonra gelin de bize de ispat edin bakalım. Ne mutlu bize Dabbetimiz var. Daha ne mutlu bize dabbetçilerimiz var.

Bilakis Hz. İbrahim’i de Peygamberliğe Allah seçiyor. Ezelde söz alınıyor.

Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. (AHZAB SURESİ / 7)

Andolsun, Biz Nuh'u ve İbrahim'i (elçi olarak) gönderdik, peygamberliği ve kitabı onların soylarında kıldık. Öyle iken, içlerinde hidayeti kabul edenler vardır, onlardan birçoğu da fasık olanlardır.   (HADİD SURESİ / 26)

…Kitap'ta İbrahim'i de zikret. Gerçekten o, doğruyu-söyleyen bir peygamberdi. Hani babasına demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun?  "Babacığım, gerçek şu ki, bana, sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım."…(Meryem 41)

İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar. (MERYEM SURESİ / 58)

En Kolay Şey Mesnetsiz Sallamak olsagerek.

ALLAH TÜM PEYGAMBERLERİ SEÇMİŞ VE GÖNDERMİŞTİR. HZ. İBRAHİM’İ İSTİSNA EDEN BİR TEK AYET VAR MI KUR’ANDA? PEYGAMBERİ TANRISIYLA GÜREŞTİRENLER MİSALİ,  SÖKE SÖKE KİMDEN NEYİ ALIYORSUNUZ???

AŞAĞIDAKİ AYETLERDEN NET BİR ŞEKİLDE ANLAŞILMAKTADIR Kİ TÜM ELÇİLERDEN EZELDE SÖZ ALINMIŞTIR, VE RESUL OLARAK BELİRLENMİŞLERDİR. HİÇKİMSE ÖZGAYRETİYLE RESUL OLAMAMAKTA FAKAT ALLAH TARAFINDAN SEÇİLMEKTEDİR.

Ve unutma ki Allah, peygamberlerden misaklarını almış, şöyle demişti: “Size Kitap’tan ve hikmetten nasip verdim.Sonra size elinizdekini doğrulayıcı bir resul geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve ona muhakkak yardım edeceksiniz.Kabul ettiniz ve ağır yükümü üzerinize aldınız mı?”. “Kabul ettik.” dediler. “O halde tanık olun, sizinle beraber ben de tanıklardanım.” dedi. (Ali İmran Suresi 81)

İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Onlarla beraber, anlaşmazlığa düştükleri konularda, insanlar arasında hükmetsinler diye gerçeği taşıyan Kitap'ı hak olarak indirdi...(Bakara Suresi 213)

Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de mutlaka yemek yiyorlar, sokaklarda yürüyorlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan aracı yaptık. Sabrediyor musunuz? Rabbin her şeyi görmektedir. (Furkan Suresi 20)

Biz, öncekiler için de nice peygamberler gönderdik. (Zuhruf Suresi 6)

Biz, peygamberlerden mîsaklarını almıştık. Senden de mîsak aldık. Nûh'tan, İbrahim'den, Mûsa'dan, Meryem oğlu İsa'dan, bunların hepsinden kuvvetli bir sözleşmeyle mîsak aldık; (Ahzap Suresi 7)

Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de mutlaka yemek yiyorlar, sokaklarda yürüyorlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan aracı yaptık. Sabrediyor musunuz? Rabbin her şeyi görmektedir. (Furkan Suresi 25)

hanifliknedir@mynet.com