KUR'ANDAKİ HANİFLİK

                                             HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

NEDEN ÇARPITMA YAPILIYOR?

'Milleti İbrahime hanifa' nasıl 'İbrahim'in Dini haniflik ' haline getiriliyor?

v     Bakara/135: "...De ki Hayır biz Hanif olan İbrahim'in dinindeniz." (YANLIŞ)

"Yahudi yahut Hiristiyan olun ki dogruya kilavuzlanasiniz." dediler. De ki: "Hayir, öyle degil. Sirk ve yozlasmadan uzak bir biçimde, Ibrahim milletinden olalim. O, sirke bulasanlardan degildi." (DOĞRU)

Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

 

v     Ali İmran /67: "İbrahim ne Yahudi ne hristiyandı o Hanif dinindendi."    (YANLIŞ)

İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hıristiyan. O, sadece Hanîf bir müslümandı/ Allah'a teslim olandı. O müşriklerden değildi. (DOĞRU)

Ma kane ibrahımü yehuddiyyev ve la nasraniyyev ve lakin kane hanıfem müslima* ve ma kane minel müşrikın

 

v     Ali İmran 95; "...De ki Allah gerçekçidir. O halde İbrahim'in dini olan HANİFliğe uyun..." (YANLIŞ)

De ki: "Allah, doğrusunu söylemiştir/vaadinde sadıktır. Hadi artık hanîf olarak İbrahim'in milletine uyun! Müşriklerden değildi o." (DOĞRU)

Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

 

v     Nisa/125 "Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde tam bir ihlas ile kendini Allah'a teslim etmiş (Yaratan ile barışmak) ve Allah'ın indindeki en güzel din olan İbrahim'in dini Hanifliğe tabi olmuştur. Allah İbrahim'i dost edinmiştir." (YANLIŞ)

Güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde İbrahim'in milletine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim'i dost edinmişti. (DOĞRU)

Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa vetetehazellahü ibrahıme halila

 

v     Enam161 "De ki muhakkak Rabbim beni İbrahim'in doğru yoluna dosdoğru olan Hanif dinine iletti." (YANLIŞ)

De ki: "Beni, dosdoğru yola Rabbim iletmiştir. Güçlü, pürüzsüz bir dine, hanîf olan İbrahim'in milletine. Müşriklerden değildi o." (DOĞRU)

Kul innenı hedanı rabbı ila sıratım müstekıym dınen kıyemem millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın

 

v     Nahl/123 "Ey resul, Sana Hanif ol, İbrahim'in dinine uy diye vahyettik" (YANLIŞ)

Daha sonra sana şunu vahyettik: Bir hanîf olarak İbrahim'in milletine uy! O, müşriklerden değildi. (DOĞRU)

Sümme evhayna ileyke enittebı' millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın

 

Bu çarpıtma neden yapılıyor?

Şimdi bu verilen ayet meallerinden hangisi doğru denilebilir.  İki farklı mealde iki farklı çeviri denilebilir.  Ama ayetlerin arapçasına baktığınızda “Millete İbrahime Hanifa” yazıyor. Bunun kelime kelime karşılığı “Hanif İbrahim Milleti”'dir. “İbrahim'in Hanif Dini” değildir birebir anlam. Bu neden önemli? Eğer siz Millete İbrahime Hanifa'yı “Hanif İbrahim Milleti” olarak alırsanız iş nereye çıkıyor? “İbrahim'in Hanif Dini” olarak aldığınızda iş nereye çıkıyor?

İbrahim'in Hanif Milleti Mealini baz alırsanız, şu ayete çıkarsınız:

İşte bu, İslam milleti bir tek millet olarak sizin milletinizdir. Rabbiniz de yalnız Benim; onun için hep Bana kulluk edin! (Enbiya 92)  İşte şu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de Rabbinizim. O halde bana kulluk/ibadet edin. (Enbiya 92)

Ayete göre bir tek millet/ümmet vardır. Hz. İbrahim'in milleti de olan İslam Milleti. İslam Milletinin dini de Müslümanlıktır. Buradan da şu ayete çıkarsınız:

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir? Fussilet Suresi (33)

Bu noktada  Hanif olan İbrahimin Milleti olan islam dinine tabi olmak en üstün değer, ben müslümanlardanım demek en güzel söz oluyor çıkıyor.

İbrahim'in hanif Dini mealini baz alırsanız şu neticeye çıkarsınız:

İslam Dini haricinde bir de ismi hanif olan Hz. İbrahim'e özgü bir din var. Bu dinin ilk peygamberi Hz. İbrahim. Ve sonra bir şahıs  Hz. İbrahim'den bu yana unutulmuş olan bu dini tekrar günyüzüne çıkarmıştır. Dolayısıyla bu dinin Hz. İbrahim'den sonraki ikinci kişisidir.

Eğer siz ayetin orijinalindeki Millete İbrahime Hanifa yani hanif ibrahim milleti anlamını baz alırsanız Hanifliği kendi tekellerinde sayanların teorisi çöker. Hanifçiler bu ayetleri çarpıtmak zorundadır. Kendi hayatiyetleri için buna mecburdurlar.

hanifliknedir@sitemynet.com