KUR'ANDAKİ HANİFLİK

 HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

KUR’ANDA MİLLET KAVRAMI

Acaba Rabbimiz Kur’an’da Millet kavramını hangi anlamda kullanmış?

Millet kavramıyla Din kavramı eşanlamlı kavramlar mı? Yada Millet kavramıyla “aynı ortak dine mensup” insanlar mı kastedilmiş? Yada “aynı ortak tavrı gösteren” insanlar mı? Millet kavramı kullanılarak hiç -İslam üstü- yada -İslam dışı- bir din kastedilmiş mi? Kur’an’da kullanılan anlamıyla Millet kavramı  Milliyet, Irk kavramlarıyla ne kadar kardeş kavramlar acaba?Ümmet kavramıyla Millet kavramı arasındaki ilinti nedir acaba? Bunlar iki özdeş kelime mi? “Bir Tek Ümmetsiniz” ne demektir acaba?

Şu adresten ümmet, millet, kavim, din vd. kelimeleri taratıp ayetlere bakabilirsiniz. http://www.kurandakidin.net/kuranasp/

Millet Kavramıyla alakalı Ayetler

Sen onların öz milletlerine uymadıkça Yahudiler de Hıristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar.De ki: "Allah'ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun ta kendisidir."İlimden sana ulaşan nasipten sonra bunların boş ve iğreti arzularına uyarsan, Allah katında ne bir Veli'n olur ne de bir yardımcın. (Bakara 120)

Öz benliğini beyinsizliğe itenden başka kim, İbrahim'in milletinden yüz çevirir?Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmiştik.Ve o, ahirette de barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktır elbette…(Bakara 130)

"Yahudi yahut Hıristiyan olun ki doğruya kılavuzlanasınız." Dediler.De ki: "Hayır, öyle değil.Şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde, İbrahim milletinden olalım.O, şirke bulaşanlardan değildi." (Bakara 135)

Güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde İbrahim'in milletine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim'i dost edinmişti. (Nisa 125)

De ki: "Beni, dosdoğru yola Rabbim iletmiştir. Güçlü, pürüzsüz bir dine, hanîf olan İbrahim'in milletine. Müşriklerden değildi o." (En’am 161)

Toplumunun büyüklük taslayan kodamanları dediler ki: "Ey Şuayb! Ya kesinlikle milletimize dönersiniz yahutta seni ve seninle birlikte inananları kentimizden çıkarırız." Dedi ki: "Ya istemiyorsak; zor ve baskıyla mı?” (Araf 88)

"Allah bizi, milletimizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönersek yalan düzüp Allah'a iftira etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece, sizin milletinize dönmemiz söz konusu edilemez. Rabbimiz, bilgice herşeyi kuşatmıştır. Allah'a dayanıp güvendik biz. Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızda hak ile hükmet. Sen, çözüm getirenlerin en hayırlısısın." (Araf 89)

Yûsuf dedi ki: "Rızıklanacağınız herhangi bir yemek size gelmeden önce onun yorumunu ikinize mutlaka bildiririm." Bu, Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben, Allah'a inanmayan ve âhireti de tamamen inkâr eden bir toplumun milletini terk ettim.” (Yusuf 37)

"Ve atalarım İbrahim'in, İshak'ın Yakub'un milletine uydum. Bizim herhangi birşeyi Allah'a ortak tutmamız söz konusu olamaz. İşte bu, Allah'ın bize ve diğer insanlara bir lütfudur. Ama insanların çokları şükretmiyorlar." (Yusuf 38)

Küfre sapanlar kendi resullerine şöyle dediler: "Ya tam bir biçimde bizim milletimize dönersiniz yahut da sizi yurdumuzdan mutlaka çıkarırız." Rableri de onlara şunu vahyetti: "Zalimleri muhakkak helâk edeceğiz.” (İbrahim 13)

Daha sonra sana şunu vahyettik: Bir hanîf olarak İbrahim'in milletine uy! O, müşriklerden değildi. (Nahl 123)

"Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut da sizi kendilerinin milletine döndürürler. O takdirde bir daha asla kurtulamazsınız.” (Kehf 20)

Allah uğrunda O'na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim'in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap'ta da "Müslümanlar/Allah'a teslim olanlar" diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız. O halde namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a sarılın. O'dur sizin Mevlâ'nız. Ne güzel Mevlâ'dır O, ne güzel yardımcıdır O. (Hacc 78)

 "Öteki millette işitmedik böyle bir şey. Bu bir uydurmadan başka şey değildir." (Sad Suresi 7)

Millet Nedir? Toplumun Milleti Ne demektir?

Ben “Toplumun Milletini Terketmek” yada “Toplumun Milletine Dönmek”’ten şunları anlıyorum.

Toplumun milleti demek, toplumun din anlayışından kaynaklanan yaşam tarzı demektir. O toplumun inandığı değerlerden dolayı oluşan hayat stili demektir. Toplumsal müeyyideleri ,sınırlamaları demektir. O toplumun İman ettiği değerlerinden kaynaklanan toplumsal ilkeleri ve prensipleri demektir.

Bir Elçi mesaj ile geldiğinde toplumun yerleşik düzenine aykırı hareket etmektedir. Çünkü getirdiği mesajın toplumsal yansımaları vardır. Gündelik hayatı, yaşam tarzını kökten değiştiren ilkeleri vardır. Bu mesaj o toplumun kökleşmiş, kemikleşmiş sosyal, siyasi, ekonomik vd. dengelerini kökünden sarsmaktadır. Bu ise yerleşik düzenden nemalanan kodomanların huzurunu kaçırmaktadır.

Örneğin Sevgili Peygamberimize iman etmeyen Mekkenin İleri gelenlerinin umurunda olan ve olmayan konular nelerdi acaba? Tuzu kuru olanların rahatını  kaçırmayacak bir din, bir mesaj onları Hz. Muhammed’e bu denli düşman eder miydi acaba?   Mesele biraz da sosyal, siyasi, ekonomik dengelerin kökten sarsılması değil miydi? Mesela Kölelik sisteminin kaldırılması ihtimali yada onlarında eşit haklara sahip olması bile başlı başına Hz. Muhammed’e düşman olmak için yeterli neden olamaz mıydı?

Hz. İbrahim zamanındaki o dikili olan putlar acaba neleri simgeliyordu? O putların arkasında acaba ne gibi yüklemeler vardı? Hz. İbrahim o putları kırarken acaba o taş parçalarının arkasındaki hangi kokuşmuş inançları ve değerleri parçalıyordu? Hiçbir insan kendi eliyle yapmış olduklarına tapacak kadar gerizekalı değildir. Mutlaka o puta yüklemiş olduğu bir değer vardır. Putların simgelediği şeylerdir aslolan. Hz. İbrahim’in kavmi müşrikti yani Allah’a iman etmenin yanı sıra putlara da daha doğrusu onların simgelediklerine de tapınıyorlardı. Belki de Allah’a yakınlaştırsınlar diye, iyiniyetle yapıyorlardı bunu.

Hz. İbrahim’e karşı çıkanlar birkaç taş parçasına olan sevdalarından dolayı bunu yapıyor olamazlar. Birkaç taş parçası için onun ateşe atmış olamazlar. Yerleşik düzenin kodomanları acaba nelerden rahatsız oldular da bu düşmanlığı yaptılar? Aynen bunun gibi Hz. İsa’yı çarmıha germeye niyetlenen güruh da devrin kodomanları değil miydi? Ne vardı bu Allah’a şirksiz iman etmede. Ne vardı bu Lailahe illallah mesajında? Hangi dengeleri nasıl sarsıyordu bu mesaj? Nasıl sarsıntı bu ki Elçi ya öldürülüyor yada sürülüyordu memleketinden?

Ben “toplumun milleti” tamlamasından o toplumun inançlarından kaynaklanan yaşam tarzını anlıyorum.

“Hanif İbrahim’in Milleti” tamlamasından ise İbrahim’in hanif yaşam tarzını, hanif duruşunu, hanif bakış açısını, Allah’ı birlemeyi hayatının odağına oturtmayı  ve böylece tavır belirlemeyi anlıyorum.

Böylece toplumundan ayrı, özgün bir stil belirlemeyi anlıyorum. Aynı toplum içinde olabilirsiniz ama sizin yaşam tarzınız inandığınız değerlerden ötürü farklıysa siz farklı bir millettensiniz. İbrahim atamız gibi toplumunuzda Tek Başınıza bir ümmetsiniz.

Bakış açımda yanlışlıklar olabilir.

hanifliknedir@sitemynet.com