KUR'ANDAKİ HANİFLİK

 HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

HANİFÇİLERE SORULAR

 

KISIM 1

İçinde Hanif  kelimesi geçen ayetleri referans aldığınızda, buna göre;

-   Haniflik Nedir?

-   Hanif kelimesiyle eş ve zıt anlamda olan kelimeler hangileridir?

-   Nasıl Hanif olunur? Hangi fiiller kişiyi Hanif yapar? Hangileri Haniflikten çıkarır?

-   İlgili ayetlerde neden iki temel kavram vardır? Bu iki kavram arasındaki ilinti nedir?

-   “Millete İbrahime Hanife”’nin anlamı “Hanif İbrahim Milleti” iken neden “İbrahim’in Hanif Dini” şeklinde anlam veriyorsunuz?

-   Vakıa Suresinde Sabikunnessabikun olarak vasfedilen seçkin grup eğer hanifler ise; aynı grup için Allah’ın “çoğunluğu öncekilerden, az bir kısmı ise sonrakilerden” buyurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

KISIM 2

-   Hanifliğin binlerce yıldır Allah tarafından unutturulmasının nedeni nedir?

-   Allah Hz. İbrahim’den bu yana unutturduğu Hanifliği neden bugün günyüzüne çıkarmıştır? Bunun hikmeti nedir?

-   Hz. İbrahim’den önce ve sonra hiçbir resul hanif değil idiyse arada sadece Hz. İbrahim’in hanif olmasının hikmeti nedir?

-   Hz. İbrahim hangi koşullarda Hanif tavrını ortaya koydu? Bu koşullar diğer elçiler zamanında yok muydu? Hz. İbrahim'in kavmi de putperestti, diğer elçilerin kavmi de putperestti.  

-   Hz. İbrahim haniflik adına milletine neyi anlatmıştır?

-   Hz. İbrahim'in babasına ve kavmine yaptığı haniflik tebliğinde neden özellikle ve ısrarla "müşrik olmama" teması vardır?

-   Hanifliği Allah neden sadece bir grubun tekeline vermiştir?

-   Diğer gruplardan “yalnız Kur’an” diyenler, protest olanlar ve sorgulayarak alanlar neden hanif olamıyor?

 

KISIM 3

-   Siz nasıl Hanif oldunuz?

-   Rahat koltuklarda bilgisayar başında chat yaparak nasıl hanif olunuyor?

-   Sizi Hanif yapan bilakis Allah elçilerini haniflikten alıkoyan amel nedir?

-   Haniflik protestlik ise siz ne kadar protestsiniz?

-  Chat kayıtlarını okuyarak nasıl protest olunuyor?

-  Chat kayıtlarını okuyarak nasıl –sorgulayarak alma- oluyor? Bilgiyi hazır-paket halinde alma anlamında diğer insanlardan farkınız nedir?

-   Haniflik sorgulamak ise siz neyi ne kadar sorguluyorsunuz?

-   Hz. Muhammed ve arkadaşları nice çileler çektiler, inançları uğruna savaştılar. Öldüler öldürüldüler. Kolları, bacakları koparıldı. Üzerlerine kayalar ve işkembeler konuldu. Sürüldüler, dövüldüler, aç bırakıldılar. Nice zorluklarla Allah’ın dinini ayakta tutmayı başardılar. Bu insanlar ne uğruna bu zorluklara katlandılar? Siz protestsiniz ama onlar değil, bunu nasıl izah edersiniz?

-   Allah’ın dini adına hiç canınız yandı mı? Nasıl ve ne tür zorluklarla karşılaştınız?

-   Haniflik protestlik ise, Hz. Muhammed’in yada diğer Elçilerin -Ata Dinine- karşı çıkıp bu uğurda mücadele vermediklerini mi iddia ediyorsunuz? Neden bunca zorluklar çekti bu insanlar? Mesele neydi?

-  Haniflik sorgulamak ise Hz. Muhammed mağarada neyi düşünüyordu? İşi neydi orada? Neyi Sorguluyordu?

 

KISIM 4

-   Hanif bile olamayan insandan peygamber olur mu?

-   Hanif bile olamayacak insanı Allah neden peygamber olarak seçer? Allah elçi seçiminde bu kadar özensiz mi davranıyor?

-   Hz. İbrahim’den sonra Hz. Muhammed’e kadar gelen elçiler Hanif Müslüman grubuna dahil değilse hangi Müslüman grubuna dahil?

-   Bu elçiler Hanif değillerse nedirler?

-  Allah ayetlerde Hz. Muhammed için “dosdoğru yoldasın, benim indirdiğim üzeresin” dediği halde nasıl oluyor da bu vasıflardaki bir elçi haniflikle alakalı indirilen hükümler üzerinde olamıyor ?

-  Nasıl oluyor da fitneye düşeceği an Elçisinin kalbini sağlamlaştıran Allah, en temel konu olan Haniflik konusunda sapan elçisinin kalbine müdahale etmiyor? Allah görevi -haniflik hakkındaki ayetler dahil- tüm ayetlerin hayata geçirilmesi hususunda kılavuzluk olan bir insana bu sapkınlıkla hayat sürmesine neden müsaade ediyor?

-   Peygamberi Maktum’a yüzünü ekşitince müdahale eden, uyarı çeken Allah bu en hayati konuda neden tepkisiz kalıyor? Neden daha sert bir tonda, açık ve sert bir ultimatom vermiyor?

-   Haniflikle ilgili ayetlerde “sana özgü” denmediği halde neden bu ayetleri Hz. Muhammed’e özgüleyerek, Hz. Muhammed hanif olsaydı Allah ona hanif ol demezdi diyorsunuz?

-  Neden en temel prensipler Hz. Muhammed üzerinden bize bildiriliyor olmasın?

-  Haniflik Hz. İbrahim’den bu yana unutturulduğundan dolayı ve Hans Aiberg’e buldurulduğundan dolayı Aiberg tüm bu aradaki elçilerden üstündür değil mi?

-   Sizler hanif olabildiğinizden dolayı Hz. İbrahim’den sonraki tüm elçilerden üstünsünüz değil mi? Hepsi hanif olmak için sizin dualarınıza muhtaç değil mi?

-   Hz. İbrahim’den önce de sonra da hiçbir peygamber hanif olmadığına göre Allah’ın en sevgili iki kulundan birisi de Aiberg oluyor değil mi?

-  Hz. İbrahim’in peygamberliği ‘söke söke’ aldığına dair deliliniz nedir?

-  Ezelde Hz. İbrahim’in diğer peygamberler gibi elçi olarak belirlenmediği sonradan kendi özgayretiyle hak ederek aldığına dair deliliniz nedir?

-   Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. (AHZAB SURESİ / 7) Bu ayette alınan sözün mekanı sizce neresi?

 

KISIM 5

-   Abese Suresiyle haniflik arasındaki ilinti nedir? İçinde haniflik geçen ayetlerde kullanılan iki temel kavram burada sözkonusu değilken nasıl oluyor da konu haniflikle ilişkilendiriliyor?

-   Yüz Ekşitmek ahlaki bir konu, Haniflik imani bir konu.Yüz ekşitmekle Haniflik arasındaki ilinti nedir?

-   Hz. Muhammed’in yüz ekşitmesi çok büyük bir kabahat ise nasıl oluyor da başka bir ayette Hz. Muhammed’in ahlakı Allah tarafından övülüyor?

-   İbni Maktum ile arasında geçen bu diyalogdan sonra Hz. Muhammed tevbe etmiyor mu? Hakkında uyarıldığı şahıs olan İbni Maktum’dan özür dilemiyor mu? Tevbe ettiyse Allah bu tevbeyi kabul etmediğini herhangi bir ayette bildirmiş mi?

-   Haniflik kendisinden çıkılan ve bir daha girilemeyen bir şey mi?

-   Siz hiç kalp kırmadınız mı? Siz hiç yüz ekşitmediniz mi? Bunlar haniflikten çıkaran etmenlerse siz nasıl hanif olarak kalabildiniz?

 

KISIM 6

-   Kur’ana göre Makamı Mahmud nedir? Köşk müdür? Nerededir?

-   Makamı Mahmud ile Haniflik arasındaki ilişki nedir?

-   Allah “Umulur ki” diyerek saygın bir konuma erişmeyi mi kastediyor yoksa hanifliği mi? Orada hanifliği çağrıştıran bir durum var mı?

-   Haniflik İman ve itikat konusu iken ve ilgili ayet ise ibadetle ilgili iken  ikisi bir arada neden ve nasıl ele alınıyor?

-   Haniflik gece kalkıp çok Kur’an okuyarak yada çok namaz kılarak kazanılacak bir şey midir?

-   “Sana özgü” denildiğine göre Hz. Muhammed’e Has bir haniflik metodu mu vardır?

-   Hz. İbrahim çok namaz kılarak yada çok suhuf okuyarak mı Hanif olmuştur?

-   Kur’ana göre -Makamı Mahmud- Naim cennetinin bir altındaki Firdevs Cennetinde olan bir köşk müdür? Bu alt üst sıralaması hangi ayete dayanmaktadır?

-   Cennetlerin birbirlerine göre konumları hakkında hangi ayetler vardır?

-   Haniflerin Sabikunessabikun olduğu hakkındaki deliliniz nedir?

 

KISIM 7

-   Dabbetle ilgili ayetlerde “o söz başlarına geldiğinde”  deniliyor. Siz bundan ne anlıyorsunuz?

-   Dabbetin ahirette değil de dünyada ortaya çıkacağına dair deliliniz var mı?

-   Ayette Dabbet’in insanlara Allah’ın ayetlerini hakkıyla anlayamadıklarını söyleyeceği yazıyor. İnsanlara bu ayetlerin tefsirini yapacağı yazmıyor. Görüşünüz nedir?

 -  Dabbet’in bizlere -hakkıyla anlayamadığımızı- söyleyeceği ayetler Kur’an ayetleri midir? Allah’ın ayetleri sadece Kur’anda mı vardır? Yada kutsal Kitaplarda mı vardır?

-   Ben=dabbet=Kur’an ne demektir?

-   Bir kişinin yorumunu Allah kelamı sayarak “işittik ve iman ettik” demek kişiyi dinden çıkarmaz mı?

-   Hans Aiberg’in Dabbet olduğuna dair deliliniz nedir?

-   Hans Aiberg size herhangi bir ayetin 40 anlamını birden verdi mi?

-   Kur’anı yukarıdan aşağıya okumak ne demektir? En kısa sure olan Kevser Suresinin yukarıdan aşağı nasıl okunduğunu gösterir misiniz?

 

KISIM 8

-   Allah ve melekleri Hz. Muhammed için Hanif olması adına nasıl dua eder?

-   Zaten tek ilah kendisi iken Allah kime dua eder?

-   Allah’ın ve meleklerin ettiği dua nasıl ve neden hemen kabul olmaz?

-   Neden bizim de dualarımıza ihtiyaç olsun? Allah ve Melekleri bu iş için yeterli değil mi?

-   Sınanma dünyada olduğu halde Hz. Muhammed Ahirette hanif olsa bu ne işine yarar?

 

KISIM 9

-   Allah aşağılayacağı yada lanetleyeceği kavimleri neden yaratır?

-   Siz de bir Arap anne babadan doğsaydınız aşağılık olacak mıydınız? Yada Yahudi bir ailenin çocuğu olsaydınız lanetlik mi olacaktınız?

-   Siz Arap ırkından olsaydınız Allah’ın ayetlerini anlamamaya en layık kişi olacak mıydınız?

-   “Üstünlük ancak takva iledir” diyen Allah nasıl oluyor da -kıyamete değin- komple bir ırkın tüm evlatlarını aşağılıyor bir diğerini lanetliyor? Bu ne kadar mantıklı?

-   Böyle baştan lanetlenmiş yada aşağılanmış ırkların evlatları ile bizler nasıl aynı imtihana tabi tutuluyoruz? Nasıl koşuya aynı yerden başlıyoruz? Bu onlara haksızlık değil mi? Allah bu haksızlığı nasıl yapar?

-   Ey iman edenler şeklinde başlayıp da vaatler ve müjdeler verilen ayetlerde Araplar ve İsrailoğulları istisna ediliyor mu?

-   Allah Türklere Türk bir elçi gönderseydi bizim o elçiye ve mesajına karşı olacak tutumumuz Araplardan farklı olur muydu?

-   Kime ne zaman bir elçi geldiyse o kavim onu kabul etmemiş, dövmüş, kovmuş yada öldürmüşken yani Allah tüm insanları bu konuda suçlamışken acaba Türkler bu konuda sınansa idi durum ne olurdu?

-   Bir iddiaya göre Türklere elçiler gönderilmiştir. Eğer böyleyse Türkler’in  bu elçilere ve mesajına karşı olan tutumları pozitif olmuş mudur?

-   Allah Turan Kavmini hangi ayette övüyor? Bu yoruma nasıl vardınız?

 

KISIM 10

-   Hızır ismi hangi ayette geçiyor?

-   300 küsür yıl sonra Mehdinin zuhur edeceğini hangi ayete dayanarak iddia ediyorsunuz?

-   Hz. İsa’ın nüzülü konusunda açık bir ayet var mı?

 

KISIM 11

-   Germenerden tarikati üyeleri Thule Örgütünü kurmuşken ve hepsi başından beri tapınakçı-mason geleneğe sahipken nasıl oluyor da Zig-Zag örgütü bunlardan -onların yanlışlarını görünce- ayrılmış oluyor?  Bu insanların ne zaman düzgün işleri olmuştur?

-   Google’da search edildiğinde Germonerden ve Thule hakkında birsürü bilgi varken neden Zig-Zag hakkında sadece Aiberg’in verdiği bilgiler var? Zig-Zag örgütü gizli bir örgütte ötekiler gizsiz bir örgüt mü?

-   Kendisini agnostik (bilinemezci) olarak tanımlayan ve ahiret, cennet, cehennem gibi mevzuları masal olarak nitelendiren Borges nasıl oluyor da 11. Zig-Zag imamı oluyor?

-  Grubunuzdan herhangi bir kişi Zig-Zag mensubu bilim adamlarıyla tanıştırıldı mı? Aiberg onlarla yaptığı chatlere sizi hiç davet etti mi?

-  Jana’yı yada Tarzan’ı göreniniz, konuşanınız oldu mu?

-   Görmediğiniz, tanışmadığınız, konuşmadığınız bu insanların varlığına inanmanızdaki neden nedir?

-   Jana fotoğraflarının Billy Meier isimli adam tarafından Dean Martin Show isimli TV programında sahne alan iki dansçı-şarkıcı kızın fotoğrafları kullanılarak üretildiği hakkında ne diyorsunuz?

-   Hans Aiberg’in bu sahte fotoğraflara “Jana’nın fotoğrafı bunlar” demesi ve sizin duygularınızla oynaması hakkında ne dersiniz?

 

 

hanifliknedir@mynet.com