KUR'ANDAKİ HANİFLİK

                                             HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPERENs
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

  HZ. İBRAHİM VE BERABERİNDEKİLER

Tarih boyunca Resullerimiz, gönderildikleri kavimleri Allah'a bir ve tek olarak iman etmeye ve yalnızca O'na kulluk etmeye yani HANİFLİĞE çağırmışlardır.

Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlerin üstün kişilikleri, güzel ahlak özellikleri, davranış şekilleri ve olaylar karşısında gösterdikleri tepkiler müminler için en güzel örneği teşkil eder.

Peygamberlerimiz, içinde yaşadıkları toplumlara bizzat örnek oldukları gibi, Kuran'da tarif edilen özellikleriyle kendilerinden sonra gelen müminlere de yol göstermişlerdir. Onların hayat hikayelerinde akıllarını çalıştıranlar için ibretler vardır (Yusuf Suresi 111).

Kur’anda “sizin için güzel örneklik vardır” denilerek özellikle iki Resulümüze işaret edilmektedir. Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed.

Hz. İbrahim ve beraberindekilerin Hanif Tavrı bizim için örneklik teşkil eder.

"İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır..." (Mümtehine Suresi, 4)

Bu ayette bizim için örneklik teşkil etmesi adına sadece Hz. İbrahim anılmıyor. Hz. İbrahim ile birlikte olanlar da bu örnekliğe dahildirler. Özellikle Hz. Lut ve Hz. İsmail. Zira Hz. Lut ile Hz. İbrahim çağdaştır ve Hz. İsmail de Hz. İbrahim’in oğludur.

Bu elçilerimizle birlikte olanlarda Hz. İbrahim’in  yolunda ilan edilerek, bir arada değerlendirilerek aynı örnekliğin onlarda da olduğuna işaret edilmektedir.

Bunlar hanifliğin başöğretmeni olan güzel insanlardır. Allah beraberindekileri Hz. İbrahim’den ayırmayarak onları da aynı kategoride zikretmiştir. Bu da bize hepsinin yolunun İbrahimi yol olan -Haniflik yolu- olduğunu ispatlamaktadır. Hepsine selam olsun.

Aynı -güzel örneklik- Hz. Muhammed için de geçerlidir:

Yemin olsun, Allah resulünde sizin için, Allah'ı ve âhiret gününü arzu edenlerle Allah'ı çok ananlara güzel bir örnek vardır. (Ahzap Suresi 21)

Allah bize Hz. İbrahim’in ve beraberindekilerin hangi özelliklerini –güzel bir örnek- olarak sunmuştur?

İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki: "Biz, sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi (artık) tanımayıp-inkar ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir. (Mümtehine Suresi 4)

 Ayette görüldüğü gibi;

-Müşriklerden ve onların taptıklarından uzak olmaları(=Hanif tavırları),

-Müşriklere, onlar -bir olan Allah’a- iman edinceye kadar(=Hanif oluncaya kadar) düşmanlık duymaları, bize örnek olarak gösterilmektedir.

Hanif olan -İbrahim ve beraberindekiler- çevrelerindeki insanları Hanifliğe davet ettikleri için, bu uğurda tavır aldıkları için Rabbimiz tarafından bize örnek olarak gösterilmişlerdir. Hz. Muhammed’de aynı hanif Tavrı hayatıyla ortaya koyduğundan dolayı Allah tarafından bize örnek olarak gösterilmiştir.

 Neden özellikle Hz. İbrahim öne çıkarılmaktadır?

Çünkü Hz. İbrahim Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta ortak atadır. Ortak Ata Hz. İbrahim olduğu gibi ortak değer de Hanifliktir. Allah Hz. İbrahimi ve hanif tavrını örnek göstererek Ehli Kitabı şirksiz bir imana davet etmemizi  Hz. Muhammed’e ve bize emretmiştir:

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız bir kısmımızı Rabler edinmeyelim.Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız." (Ali İmran Suresi, 64)

Bu ayette çok önemli bir gerçek var. Ehli Kitap, bu davet edildikleri ortak söz olan Hanifliğe icabet etmezse Allah bize “deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız." dememizi emrederek Müslümanlığın özünün, temelinin, çekirdeğinin Haniflik olduğunu beyan ediyor.

Ortak söz haniflik için: http://hanifliknedir.sitemynet.com/ortak.html

hanifliknedir@sitemynet.com