KUR'ANDAKİ HANİFLİK

 HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

HÜMEZE & LÜMEZE KAVRAMLARI VE HZ. MUHAMMED'İN HANİFLİĞİ

HÜMEZE SURESİ :

Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin (hümeze), kaş göz işareti yapıp alay edenlerin (lümeze) tümüne! O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı, Sanır ki, malı sonsuzlaştıracaktır kendisini.  Hayır, iş, sandığı gibi değil! Yemin olsun ki fırlatılıp atılacaktır o kırıp geçirene, yalayıp yutana/Hutame'ye. Hutame'nin ne olduğunu sana öğreten nedir? Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir o, Ki tırmanıp işler yüreklere. O, onların üzerine kilitlenecektir. Uzatılmış sütunlar arasında...

Hümeze ve Lümezenin anlamı nedir?

Hümeze: Arkadan çekiştirme demektir.

Lümeze: Kaş göz işareti yaparak alay etme demektir.

Ayetlere göre Hümeze ve Lümeze kimlerin karakteridir?

- Büyük bir hırsla mal biriktiren ve bu malının çokluğuyla övünenlerin,

- Biriktirmiş olduğu bu mala tapan kişilerin, zenginliğinin kulu olmuş kişilerin,

- Malını o kadar Tanrı edinen ki ölümü hiç aklına getirmeyen kişilerin,

- Bu malıyla dünyada sanki ebedi kalacağını sanan kişilerin,

- Varlıklı olup da şımaran ve kendisini üstün gören, insanları aşağı gören kişilerin karakteridir.

ALINTI:  Buradaki "hümezetün lümeze" kelimeleri, Arapça'da birbirine çok yakın anlamlı iki kelimedir. Birbirinin yerine de kullanılabilir. O kadar az fark vardır ki, ehl-i lisan Araplar bile hümeze'nin anlamı olarak lümeze'yi gösterirler. Burada iki kelime birlikte kullanılmıştır. Bu durumda anlam şöyle olur. Başkalarını hakir ve zelil etmeyi âdet haline getiren o kişi bazılarını parmakla gösterir, bazılarını da göz ile işaret eder. Bazılarına nasipleri dolayısıyla ta'n eder. Bazı şahısları da kötülüğe boğar. Bazılarını yüzüne karşı aşağılar, bazılarını da gıybet eder. Laf taşıyarak dostlar arasında kavga çıkarır, kardeşlerin arasını bozar. Başkalarına kötü isim takar, onlarla alay eder ve eksikliklerini ortaya çıkarır.

Hümeze Suresindeki bu ayetlerde herhangi -özel bir kişiye- işaret edilmemişken, genel bir ifade kullanılmışken;

Hanifçiler, sizler bu ayetlerde hitap edilen kişinin Hz. Muhammed olduğu nereden anladınız? Hz. Muhammed’in hümeze ve lümeze yaptığını -bu ayetlere dayanarak- nasıl ve neden iddia ediyorsunuz? Bu ayetlere dayanarak Hz. Muhammed’in hümeze ve lümeze yaptığından dolayı hanif olamadığını nasıl iddia ediyorsunuz?

Hz. Muhammed hümeze ve lümeze yaptığından dolayı Hanif olamadıysa bu ayetlere göre Hutameye mi atılacak? Hani Hanif olamayan Hz. Muhammed’in yeri Firdevs Cennetindeki Makamı Mahmud köşküydü. Bir türlü kendinize yakıştıramadığınız, hanifliğinize kabul edemediğiniz Allah’ın elçisinin bu ayete göre yeri Hutame değil mi?

Maktumun gözleri olan Dabbet efendiye göre bu ayet hangi olay üzerine indi? Bu ayette Hz. Muhammed’i özne yapan/aktör yapan olay neydi? Zamanda geriye sarsın da baksın bakalım.

Hanifçiler ! Ne kadar büyük bir sapkınlığın içinde olduğunuzu anlayabiliyor musunuz? Nasıl kandırıldığınızı açıkça görüyor musunuz? Nasıl iftiralar yaptığınızın farkına varabiliyor musunuz? 

Kalbiniz mi mühürlendi?

(haşa) Hümeze ve Lümeze yapan, bu yüzden hanif olamayan bir peygamber. Kapital'in kulu olup şımaran ve insanları hor hakir gören bir peygamber, Hz. Muhammed. Hutameye atılacak. Orada hor ve hakir kılınacak. Dünyada sergilediği kibri orada kırılacak. Rezil edilip aşağılanacak. Orada ebedi kalacak.

Bu mudur sizin hanifliğiniz?

Abese ve Haniflik konusu için: http://hanifliknedir.sitemynet.com/abese.html

Seyyid Kutup'tan bir alıntı:

HUMEZE SURESİ İnsanları dilleri ile arkalarından Çekiştiren ve karşılarında kaş, göz hareketleri ile onları aşağılayan herkese yazıklar olsun. Malı toplayıp onu teker teker sayana. Malının kendisini ölümsüzleştireceğini zannedene yazıklar olsun. Hayır. O kırıp geçen yere atılacaktır. O kırıp geçen ne olduğunu bilir misin sen? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir o. Tırmanıp yüreklerin üstüne çıkan. Cehennem onların üzerine kapatılacaktır. Uzun sütunlar içinde.

Bu sure davanın ilk dönemindeki yaşanılmış realiteye dayalı bir tabloyu yansıtmaktadır. Bu Aynı zamanda her toplumda görülebilecek bir insan tipini canlandırmaktadır. Bu basit ruhlu, aşağılık bir kişinin tablosudur. Kendisine mal verildiğinde ona gönlünü kaptıran, onun karşısında kendine hakim olamayan, malın hayatta en üstün kazanç olduğunu, bütün değerlerin ve bütün ölçülerin, insanlığın ölçülerinin, kavramların ölçülerinin ve gerçeklerin ölçülerinin karşısında küçüldüğünü hissetmeye başlayan, mala sahip olmakla insanların sonsuz değerlerine ve onurlandırıcı her şeyine sahip olduğunu zanneden aşağılık bir tip!

Ayrıca elde ettiği bu malın her şeye gücü yeten, yapamayacağı hiçbir şey bulunmayan bir ilah olduğunu zanneden, ölümü dahi başından savıp, ölümsüzleştirebileceğini düşünen bir tip! Bu malının, Ahirette hesaba çekilme ve yaptıklarının karşılığını verme anında bile Allah'ın yargısını, hesaba çekmesini ve cezasını bertaraf edebileceğini düşünen bir tip!

İşte bu nedenle sözkonusu adam, içgüdülerin yönlendirmesiyle malın peşine düşmekte, onu ikide bir saymakta ve saydıkça da zevk almaktadır. içine ve bünyesine çirkin bir duygu yerleşmekte, bu duygu ise onu insanlığın değerleri ve onurlarını aşağılamaya itmektedir. Dili ile onları eleştirmekte, göz ve kaş işaretleri ile onları alaya almaktadır. Dili ile onları ayıplamakta, hareketleri ile de onlarla alay etmektedir. Gerek onların seslerini ve hareketlerini anlatarak, gerekse onların sıfatlarını ve özelliklerini sözleri ve işaretleri ile, gözleri ve kaşları ile, alaylı mimikleri ve küçük düşürücü hareketleri ile ortaya koymaktadır.

Bu kişilikten ve imandan yoksun bir insan ruhunun, adileşmiş, iğrençleşmiş halini tasvir eden bir tablodur. İslam, yüce ahlaki değerleri gereği böyle düşük ruhların halini nefretle karşılar. Onlardan tiksinir. Bu nedenle islam, çeşitli yerlerde alayı, göz-kaş işaretleri ile aşağılamayı ve ayıplamayı yasaklamıştır. Bu hareketlerin bu kadar çirkin ve iğrenç bir şekilde tasvir edilmeleri ve bunun sonucunda tehditlerin ve cezanın yer alması gösteriyor ki, bu bazı müşriklerin, Allah'ın peygamberine ve müminlere karşı takındıkları gerçek bir durumu canlandırmakta idi. Bunlara verilen cevap korkunç bir tehdidi ve kesin bir tavrı yansınmakta idi.

Tehdit, maddi ve manevi azabın tablosu ile ateşin somut ve soyut tablosunu canlandıran bir kıyamet sahnesi şeklinde gelmektedir. Bu sahnede suç ile cezasının yolu ve azabın atmosferi arasında bir örtüşme gözetilmiştir. Dili ile, gözleri ve kaşları ile hafife alan, insanları aşağılayan, canları ve haysiyetleri alay konusu yapan, mal toplayarak bu malın kendisini ölümsüzleştireceğini sanan bu insanın tablosu! Malla kendini güçlü zanneden bu alaycı insanın karşısında herşeyi kırıp geçen "hutame"ye atılan, değersiz, "itilmiş" insanın tablosu yer almaktadır. Bu tabloda hutame onun bedenini ve büyüklük taslayışını kırıp geçmektedir. Bu "Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir." Bu ateşin Allah'a bağlanması ve böyle nitelendirilmesi sahne üzerinde Alışılmışın dışında korkutan, ürperten, titreten bir hava estirmektedir. Ve bu ateş, alayın ve horlamanın kaynağı olan; içinde aşağılama, gurur ve kibrin gizlendiği yüreği üzerine "atılmaktadır:' Değersizleştirilen, itilip bırakılan ve ezilip geçilen adamın tablosunu tamamlamak için alevleri her yanı kaplayan ateşin tablosu verilmektedir.

hanifliknedir@sitemynet.com