KUR'ANDAKİ HANİFLİK

 HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

Hz. İBRAHİM  ALLAH’A NEYİ DİKTE ETTİ? (HAŞA)

Biz protestant Müslümanlarız. Ötekilere (Şii-Sünni vb.) yani Ortodoks ve Katolik Müslümanlara karşıyız... Onlar sonradan çıkan mezhebler ama bizimki en eski din, en güzel din idi. Onu İbrahim kurdu! Allah'a ısmarladı, sipariş verdi. Şu namaz olsun, şu oruç, şurası hac olsun, şu (İsmail, adak=Zekat olsun). Bu dine giren de “La ilahe illallah” desin. İşte Allah'a sanki bunları dikte  ettirmişti. Allah'ımız İbrahim'e "Pekiyi yegane dostum. Hatırın kırılmasın diye, tanımladığın namazı, orucu, şu inşa ettiğin kabeyi vb. ibadet sayıyorum, kabul ediyorum".  (HANS von AIBERG'İN SOHBET YAZILARI – 49)

Üstteki alıntıdaki iddiaların tutarlı olup olmadığına Kur'an'a başvurarak bakalım.

Bakara Suresi 128. ayete bakalım. Acaba kim kime neyi dikte etmiş? Kim kime neyi sipariş etmiş? Bu ayette Hz. İbrahim Allah’a dua ediyor ve onlara (Hz. İbrahim ve Hz. İsmail) ibadet yöntemlerini ve ilkelerini (menasik) göstermesi için yakarışta bulunuyor. Allah’a bu konuda ricada bulunan Hz. İbrahim’in kendisi. Sipariş de nedir? Dikte de nedir? Nereden çıktı bu görüş?

Rabbena vec'alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna* inneke entet tevvabür rahıym (Bakara 128)

MEAL 1-  "Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olmuş (Müslümanlar) kıl ve soyumuzdan Sana teslim olmuş (Müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin." (Bakara 128)

MEAL 2-  Ey bizim Yüce Rabbimiz! Bizi, yalnız Sana boyun eğen müslüman kıl. Soyumuzdan da yalnız Sana teslimiyet gösteren bir müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin!» (Bakara 128)

MEAL 3-  "Ey Rabbimiz, bizi Sana teslim olanlardan kıl ve bizim soyumuzdan Sana teslim olacak bir topluluk çıkar, bize ibadet yollarını göster ve tevbemizi kabul et: Şüphesiz yalnız Sensin tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan!" (Bakara 128)

MEAL 4-  "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olanlar (müslümanlar) yap. Soyumuzdan da sana teslim olan bir topluluk çıkar. Bize nasıl ibadet edeceğimizi göster, sana yönelmemizi kabul et, kuşkusuz sen yönelişleri kabul edensin, Rahimsin." (Bakara 128)

BU AŞIRI YÜCELTMECİLİĞİN ARKASINDA NE VAR ACABA ???

Menasik Nedir? :

   Bunlar, Allah'ın  bizim yapmamız için sınırlarını ve yapılışını tarif ettiği özel ibadet  biçimidir. Bilmemizi istediği bilgileri öğrenmek, inanmamızı istediği konulara inanmak, abdest, dua, namaz, oruç, itikaf, hac, zekat, kurban, fidye,  vs. gibi. Allah, bu ibadetlerin yapılış tarzı ile ilgili bilgiler vermiş, yerini, zamanını, miktarını belirlemiştir. İşte bu tür kulluğa menasik adı verilmiştir. İbrahim ve İsmail'in duaları, Allah'tan kendilerine menasiklerini göstermesi şeklinde idi:

"Rabbimiz, bizi, sana teslim olan iki kul, zürriyetimizden de sana teslim olan bir ümmet eyle, Bize ibadet yollarımızı (menasikenâ) göster ve tevbemizi kabul et. Çünkü sen, tevbeleri kabul  edip, bağışlayansın." (Bakara: 128)

 Yine her ümmetin kendine mahsus, Allah tarafından belirlenmiş ibadet şekilleri vardır:

 "Biz, her ümmet için,  yapmaları gereken, ibaret  menasiki belirlemişizdir." (Hac: 67)

Menasikleri, Allah'ın kitabında açıkladığı gibi yapmamız gerekir. http://64.233.183.104/search?q=cache:5KzFbFYRjucJ:www.kuranyolu.com/kavrm/kulluk.htm+kavramlar+menasik&hl=tr

 

hanifliknedir@sitemynet.com