KUR'ANDAKİ HANİFLİK

                                             HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

TEKTANRICILIK=MUVAHHİDLİK=HANİFLİK

   Hanifliğe Muvahhidlik anlamı vermek doğru olur mu?

   Öncelikle MUVAHHİD ne demek buna bakalım. Allah'ı birleyen demek. Tevhid ehli demek. Yani müşrik kelimesinin zıttı muvahhid'tir.

Şimdi ayetlere bakalım.

   İbrahim, ne yahudi idi, ne de hıristiyandı: ancak, O hanif (muvahhid) bir müslümandı, müşriklerden de değildi.   (AL-İ İMRAN SURESİ / 67)

  "Gerçek şu ki, ben bir muvahhid(Hanif) olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."   (EN'AM SURESİ / 79)

   Sonra sana vahyettik: "Hanif (muvahhid) olan İbrahim'in milletine uy. O, müşriklerden değildi."   (NAHL SURESİ / 123)

   Bu üç ayette Hz. İbrahim’in Hanifliğinden hemen sonra neyden bahsediliyor? Müşriklikten. Yani burada iki temel kavram var. HANİF VE MÜŞRİK. Hz. İbrahim hanifmiş neden Hanifmiş? Müşrik olmadığından dolayı hanifmiş. Bu gerçek son ayette çok daha belirgin bir şekilde karşımızda. ‘Müşriklerden olmayan=Haniflerden olan İbrahim’in milletine uy’ deniliyor. İbrahim müşrik olmadığından dolayı haniftir. Var mı başka bir izahı?

   Birinci ayette ‘ne yahudi idi nede hristiyandı’ deniliyor zira hepimizin malumu onlarda müşriklik var. Peki Hz. İbrahim’in burada hangi özelliği öne çıkarılıyor? Onlar gibi müşrik olmadığı. Pekiyi bu özelliğinden dolayı Hz. İbrahim neymiş? HANİFMİŞ.  Bakın orada yine iki kavram var: Haniflik ve müşriklik.

   İkinci ayette ise Hz. İbrahim Hanif olarak yüzünü gökleri ve yeri yaratana çevirmiş. Pekiyi bu fiilinden dolayı kendisinin kimlerden ayrı olduğunu vurguluyor? Müşriklerden. Müşriklerden olmadığından dolayı Hanif olduğunu söylüyor. Bu gayet açık.

Şimdi can alıcı yere gelelim;

Monoteistlik=Tektanrıcılık=Müşrik olmama= Muvahhidlik=Haniflik

   Evet ayetlere göre çok açık bir şekilde Haniflik müşrik olmamak demektir. Yani muvahhid olmak demektir. Aynı yere çıkıyorsan açıklama yaparken kullandığın kelimenin ne önemi var? Maksat anlamak ve anlaşmak. Hanif kelimesinin anlamı nedir ve bu anlama çıkıyor musunuz bu önemli? Hanif yerine her millet kendisinde olan ‘Tektanrıcı’ kelimesinin karşılığını buraya yazsın. Müşrik olmamaya=hanif olmaya ben muvahhidlik derim siz monoteistlik dersiniz Fransız başka bir kelime kullanır, Japon başka bir kelime kullanır, ne önemi var? Herkesin derdi müşrik olmamayı ifade etmek.

İşte burada çok önemli bir soru/sorun var. Hz. Muhammed’in hanif olmadığını iddia etmek müşrik olduğunu iddia etmektir.

   Hansçılara göre (haşa) HZ. MUHAMMED HANİF DEĞİL, ÖYLEYSE OTOMATİKMAN MÜŞRİKTİR DEĞİL Mİ? 

İFTİRALARININ ÇİRKİNLİĞİNİN VE DÜZEYİNİN FARKINDA BİLE DEĞİLLER.

'HANİFEN MÜSLİMA'=HANİF MÜSLÜMANLIK

   Tabiki bir müslümanlık var bir de hanif müslümanlık. Gerçek müslümanlık haniflik özelliği kendisinde olan müslümanlıktır. Her müslüman hanif değildir tabiki. Yoksa Allah müslümanları neden hanif olmaya çağırsın? Hitap müslümanlara.

   Allah'ın istediği tabiki Hanif müslümanlıktır. Bir de hanif olmayan müslümanlık var. Var ki Allah hanif müslümanlığı emrediyor. Allah'a ortaklar koşan bunun yanında kendisini müslüman olarak vasfedenler var. Bunlar müslüman mıdırlar? Evet müslümandırlar. Çünkü müslümanlık sadece kaydını yaptırmaktır islam dinine. Müslüman olmak yani teslim olmak, islam dinine adım atmaktır. Bu senin müşrik olmadığın anlamına gelmez. Adam müslüman ama paraya tapıyor, kadına tapıyor, şöhrete tapıyor. Adam müslüman ama hocasına tapıyor, şeyhine tapıyor, peygamberine tapıyor. Bu yüzden Allah bu zümreye ikinci bir imanı emrediyor. Müslüman ama müşriklik yapanlara Allah şirk koşmaksızın müslüman olun diyor.

   'Hanif=haniftir. Muvahhid=muvahhidtir' denilebilir.Allah ne söylemişse o olması lazım denilebilir.Yani hanif kelimesi yerine muvahhid yazmak hatadır denilebilir. Fakat o zaman şu soru ortaya çıkar: O zaman HANİF NEDİR? Bir Türk, bir Fransız, bir japon ne anlam verecek bu kelimeye?

   Hansçı Hezeyanlar:   Bir Hansçının iddiası şöyle; "Ve sonra Hz Ibahim gibi Hanif ol deyince onun muslumanlar arsinda bir grupa dahil olmayabilecegini gosteriyor. Yoksa arkasindan hemen musrik kelimesi geliyor diye  musrikligini gostermez. Analamak istemediginiz kisim bu."

 Ne demek bu? Peygamberimiz hanif müslümanların grubuna dahil değil mi yani??? Pekiyi hangi gruba dahil???

   Pekiyi Allah neden peygamberimize hanif müslüman ol diye emrediyor? Çünkü hanif müslümanlık öğretilmemişti peygamberimize, öğretiliyor işte böylece. Ayrıca 'sana özel' denmediği için elçi üzerinden bize de direktif var. Resul aracılığı ile bize PRENSİPLER bildiriliyor. Bu bildirilen prensiplere Allah'ın elçisi uyamayacak kadar beceriksiz miydi?(haşa) Bu kadar mı zavallı bu Allah'ın elçisi? Sizin bile becerebildiğiniz bir şeyi Allah'ın seçip peygamber yaptığı bir insan beceremiyor mu? O zaman (haşa) Allah insanlar arasından şu elçilerini ne kadar da özensiz seçiyor değil mi? 1400 yıl bekleyip de bizim hansçılardan seçseydi ya değil mi?

hanifliknedir@mynet.com