KUR'ANDAKİ HANİFLİK

                                             HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

   HANİFLERİN SELAMI "SELAM SELAM" MI?

Hanifçilere göre Hz. İbrahim Hanif midir?

Hayır değildir. Çünkü onlara göre hanifliğin birinci şartı “slm slm” şeklinde selamlaşmaktır. Tek selam veya "selamün aleyküm" süfyani selamıdır.

Alttaki üç ayette görüldüğü gibi, Hz. İbrahim ve ona gelen elçiler(melekler) “slm” şeklinde selamlaşıyorlar. “slm slm” şeklinde selamlaşmadıklarından ötürü otomatikman Hz. İbrahim ve Melekler hanif olamıyorlar. Burada gördüğünüz gibi “umulur ki” durumu yok. Konu net ve açık. Gel de çık şimdi işin içinden…

Sana İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberi geldi mi? Hani, yanına girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Selam" demişti. "Yabancı bir topluluk." (Zariyat Suresi, 24-25)

Andolsun, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman; "Selam" dediler. O da: "Selam" dedi (ve) hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. (Hud Suresi, 69)

Onlara İbrahim'in misafirlerinden bahset. Yanına girdiklerinde "Selam" demişlerdi. O da: "Biz sizden korkmaktayız" demişti. Dediler ki: "Korkma biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz." (Hicr Suresi, 51-53)

Ne olacak şimdi:)

Bence Hanifçilerin hanifliklerinde Hz. İbrahim’e de yer yok. Gerek Haniflik tebliğindeki işlediği konulardan dolayı gerekse “slm slm” demediğinden dolayı.

Vakıa Suresindeki Bir Üst Cennete Gidecek Olan Grup=Oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler=Sabikunes sabikun'unun HANİFLER olduğu tezi ne kadar doğru? İlgili ayetlerde Hanifliğe hiçbir gönderme yok.

Bu doğru olsa bile Haniflerin selamının Vakıa Suresindeki ayetlerden yola çıkarak "slm slm" şeklinde olduğu tesbiti saçma olmaz mı? Çünkü orada karşılıklı olma durumu var. Yada duyacakları laflar boş veya günaha sokacak cinsten değil de selam ve yine selam şeklindedir. Selam kelimesi üzerine vurgu var burada yoksa cennetin bu kademesinde millet birbirine "slm slm" demiyor.

Slm Slm diye bir selam çeşidi var mı?

Benim görebildiğim kadarıyla yok.

Ne boş bir laf işitirler orada ne de günaha sokacak bir şey. Sadece "selam, selam!" denir. (Vakıa Suresi 25-26)

Şahsi Kanaatim, burada “aralarındaki selamlaşma selam selamdır” şeklinde bir durum yok. “Orada boş bir laf ve günaha sokacak bir kelam” yok denilerek iki şey sayılıyor. Bu ikisine karşılık iki ayrı selam kelimesi var. Boş bir lafın karşılığında selam, günaha sokacak bir şey için yine selam kelamı olacak. Neden selam kelamı olacak? Çünkü selam’ın bir anlamı da “esen kal” demektir. Selam mutluluklar dilemektir, sonrasında hoş geçinmektir. Boş lafın ve günaha sokacak tavırların birebir karşılığı yada karşıtı selam demektir ve bu minvalde hareketler sergilemektir, ayetten bu çıkıyor.  Herkes bu boş laf ve günaha sokacak kelam yerine birbirine selam kapsamındaki güzel kelimeleri söyleyecek bu kapsamdaki güzel davranışları birbirine karşı sergileyecek.

Hanifçi arkadaşlar -patent kendilerinde- olduğundan dolayı bu ayeti de saptırdılar. Ayrıcalıkları olacak ya kendilerine “slm slm” diye bir selam uydurdular. Böylece haniflerin selamı “slm slm” oluverdi. Ama bir de baktılar ki Hz. İbrahim bile “slm slm” yerine sadece “selam” diyor. Bizimkiler Atamız İbrahim’den daha mı iyi biliyorlar nasıl selamlaşılacağını?

Ben yerine göre kimi zaman “selamün aleyküm” kimi zamanda “selam” şeklinde selam veriyorum, alıyorum. “selamün aleyküm” tarzı selamlaşmayı artık Türk Milleti olarak içselleştirdiğimizden ötürü ve kimse Arapçılık adına bunu yapmadığından ötürü bence hiçbir sakıncası yok.

Ayrıca Vakıa Suresindeki ilgili kısım “Sabikunessabikun” grubu ile alakalıdır. Yani Oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenlerlerle alakalı. Bu grubun –sadece- haniflik kavramıyla alakası nedir? Sadece hanif olmayı becerebilmiş yani sadece Allah’ın bir/tek olduğunu kabullenebilmiş bir insanın cennetin en üst katında, tabiri caizse kral köşklerinde ne işi var? Sadece hanif olabilmek de yetmiyor cennetin kapısından girebilmek için. Paçayı kurtarabilmek için bir de Ahirete inanacaksınız ve Salih ameller işleyeceksiniz. Sabinessabikun’un en temel özelliği tabiki katıksız bir haniflik ama bu onların özelliklerinden sadece birisi. Zira zamanında yarışta ÖNE geçmişler, sivrilmişler.

Asıl önemli nokta şurası; bu sabikunnessabikun “Büyük kısmı öncekilerden, Az bir kısmı da sonrakilerden.” Ayetteki ifade aynen böyle.

Şimdi hanifçilerin görüşü burada çöküyor işte. Eğer bu sabikunessabikun grubu hanifler ise haniflerin çoğunluğu önceki insanlardan müteşekkil. Bu haniflerin az bir kısmı da sonrakilerden. Sonrakiler kim? Bizleriz. Demek ki haniflik unutturulmamış. Demekki önceki ümmetlerden de birsürü hanif varmış. Demekki 300 yıl 500 yıl sonra bile haniflerin toplam sayısı bu “az bir kısım” kapsamına girecek. Tabiki burada sabikunessabikunun -sadece- hanifler olduğuna dair en ufak bir işaret yok.

Hanifçi kafayla meseleye baksak bile böyle tökezleyip kalıyoruz işte. Hanifçiler kendilerini en üst kata yerleştirirken, Allah elçilerini bir alta müstehak bile görmüyorlar ya Allah da onların kepazeliklerini burada, buradaki dostlar eliyle bir bir ortaya çıkarıyor. Konuşana değil konuşturana, yazana değil yazdırana bakmalı ve Elhamdülillah demeliyiz bence. Fail Hakk'tır.

Sözün özü, bu hanifçilik teorisine nereden bakarsanız bakın, dökülüyor.

VAKIA SURESI  (46/56. sure)

Bir Üst Cennete Gidecek Olan Grup:   Oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler  (Sabikunes sabikun): İşte onlardır yaklaştırılanlar. Nimetlerle dolu bahçelerdedirler. Büyük kısmı öncekilerden, Az bir kısmı da sonrakilerden. Süslü, nakışlı tahtlar üzerinde, Onlar üstünde karşılıklı yan gelip yaslanırlar. Gencecik uşaklar dolanır çevrelerinde. Sürekli hizmete adanmışlardır. Sürahiler, ibrikler ve öz kaynağından içkilerle doldurulmuş kadehler eşliğinde. Ne başları döner ondan ne de akılları karışır. Ve meyveler, gönüllerince seçtiklerinden. Ve kuş eti iştahlarınca beğendiklerinden. Ve genç kadınlar, iri ve siyah gözlü. Titizlikle korunan inciler misali; Yaptıklarına karşılık olarak. Ne boş bir laf işitirler orada ne de günaha sokacak bir şey. Sadece "selam, selam!" denir.

 Vakıa Suresi: http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=3&a mp;sid=46

hanifliknedir@sitemynet.com