KUR'ANDAKİ HANİFLİK   

            HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.


Hz. İBRAHİM VE Hz. MUHAMMED AYNI YOLA İLETİLDİLER

   Hz. Muhammed Hanif mi? Aynı soruyu şöyle de sorabiliriz; (Haşa) Hz. Muhammed müşrik mi? Bu sorunun gönlünüzü ve vicdanınızı ileri düzeyde tırmaladığının farkındayım. Paganizmden uzak Tektanrıcı bir formatta olan İslam Dininin seçilmiş elçisinin Allah'ın Birliğini-Tekliğini kabul etmemiş/ edememiş olması asla düşünülemez. Fakat birilerinin iddiasına göre Hz. İbrahim'den sonra hiçkimse hanif olamamış. İddia sahipleri, kendilerini hanifler olarak tanımlarken, Hz. Muhammed'in hanif olaMAdığını iddia ediyorlar. Hatta O'nun hanif olabilmesi için Allah'ın dua ettiğini(?), meleklerin dua ettiğini ve bizlerinde dua etmemiz gerektiğini belirterek saçmalamanın zirvesine çıkıyorlar. Hem öldükten sonra hanif olmak kimin neyine yaracaksa...

Haniflik bu işin kapısıdır. "Haniflik" isimli kapıdan girmeden din/diyanet alanına girmiş olmazsınız.

Hanif olmadan ne müslüman olabilirsiniz, ne de mümin. Bunun da ötesinde hanif olmayan adamdan ASLA peygamber falan olmaz. "Tanrı var" ve "bu var olan Tanrı tek'tir " demeyen adamın dinle diyanetle ilişkisi yoktur. Temel bu, ilk şart bu. Önce hanif olursun, sonra müslüman, sonra mümin.

Hanif olduktan sonra müslümanlık dairesi içindeyken bilerek yada bilmeyerek şirk içine düşebilirsin yani haniflikten sapma gösterebilirsin. Haniflikteki hedef "sıfır şirktir". Amaç bu ideal noktayı yakalamaktır.

Sonra bunların hepsinden sonra hayra çağırırsın, doğruluk ve güzelliği belirleneni emredersin, kötülük ve çirkinliği belirlenenden alıkoyarsın.

BU YOLA HANİF OLMAKLA ADIM ATILIR.

Şimdi Ayetleri beraberce inceleyelim.

    (Enam Suresinin bu kısmındaki iki ayette anlatılan kişi Hz. ibrahim)  "Ben bir hanîf olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben." Toplumu ona karşı çıkıp kanıt getirmeye kalkıştı. O dedi ki: "Allah hakkında benimle çekişiyor musunuz? Beni doğru yola O İLETTİ (İLETME=HİDAYET). O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Rabbimin dilediği dışında hiçbir şey olmaz.Rabbim bilgice herşeyi çepeçevre kuşatmıştır. Hâlâ öğüt almayacak mısınız?" (Enam Suresi 79-80)

   (Bu ayette ise özne Hz. Muhammed)  De ki: "Beni, dosdoğru yola Rabbim İLETMİŞTİR(İLETME=HİDAYET). Güçlü, pürüzsüz bir dine, hanîf olan İbrahim'in milletine. Müşriklerden değildi o." (Enam Suresi 161)

   Bir başka ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor:

   'Allah'ın kılavuzluk ettiğini (KELİME YİNE HİDAYET) ise saptıran olamaz. Allah Aziz ve intikam alıcı değil mi?'   (Zümer Suresi 37)

   Ayetlerde görüldüğü gibi Allah nasıl Hz. İbrahimi şirksiz bir imana, dosdoğru olan yola yani hanifliğe iletmişse Hz. Muhammed'i de aynı dosdoğru yola yani hanifliğe iletmiştir. Hz. İbrahim konusunda kullanılan hidayet kelimesi Hz. Muhammed sözkonusu olduğunda da kullanılıyor. Allah’ın hidayet ettiğini de saptıracak kimse yoktur. Ve Hz. İbrahim'e en yakın olanların da Hz. Muhammed ve yoluna tabi olanlar olduğunu ilan edilmiştir.

   Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir. (Ali İmran Suresi 68)

   Ayrıca Allah Yasin Suresinde Sevgili Peygamberimizin Dosdoğru bir yolda olduğunu, kendi indirdiği mesaj üzerine olduğunu tekrar vurgulamaktadır. Dosdoğru olan yolu ise üstteki ayetlerde Haniflik=Allah'ı bir ve tek kabul etme olarak tariflemektedir.

YASİN SURESİ

1. Yâ, Sîn.

2. Yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki,

3. Hiç kuşkusuz, sen, gönderilen elçilerdensin;

4. Dosdoğru bir yol üzerindesin.

5. Azîz ve Rahîm'in indirdiği üzeresin.

hanifliknedir@mynet.com