KUR'ANDAKİ HANİFLİK

 HANİF=TEKTANRICI=MONOTEİST=MUVAHHİD

HANİF DİN=İSLAM

-Ana Sayfa
-Haniflik Nedir?
-Aramızdaki Ortak Söz
-Hanif Müslümanlık
-Kur'anda Hz. İbrahim
-Kur'anda Haniflik Kavramı
-Kur'anda Millet Kavramı
-İbrahim'in Haniflik Tanımı
-Hz. İbrahim'in Kavmi
-Hz. Muhammed Hanif mi?
-Haniflikte Güzel Örneklik
-Neden Çarpıtma Yapılıyor?
-Fıtratımızdaki Güzellik
-Muvahhidlik = Haniflik
-Abese ve Haniflik
-Hümeze ve Lümeze
-Makam-ı Mahmud
-Övgüye Layık Konum
-Resullerimiz Korunmuştur
-Ayrım Yapmak Yasaktır
-Haniflik Kimin Tekelinde?
-Vakıa'daki Üç Grup
-Hanifçilere 100 Soru
-Kur'andaki Muhammed
-Allah Neden Açıkladı?
-Rabbimizin Özel Yardımı
-Hangisi Daha Değerli?
-Mevlid-i Şerif Anısına

BAZI YANILGILAR

-Arap/Yahudi Karşıtlığı
-"Slm Slm" Kimin Selamı?
- Kim, Neyi Dikte Etmiş?
-Söke Söke Almak

GERÇEKLER

-ZİG-ZAG ÖRGÜTÜ
-JORGE LUIS BORGES
-JANA KANDIRMACASI

HANİFDOSTLAR FORUM

-ALPEREN
Ali İmran-68

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

 

HANİFLİK TASLAYAN  GENÇ İLE SÜNNİ BİR AMCA

İki ayrı karakteri teker teker analiz edelim  ve birbiriyle karşılaştıralım. Bakalım kim karda kim zararda.

Birinci olarak inceleyeceğimiz karakter Haniflik taslayan, hanif geçinen yada kısaca hanifçilik yapan bir genç. Bu genç arkadaş hanifçilik yaparak seçkinliğini, ayrıcalığını ve farklılığını ortaya koymaya çalışıyor. Ve yine hanifçilik yaparak birilerine üstünlük taslamak suretiyle artislik yapıyor ve böbürleniyor. Amacı büyüklenmek. Eskilerin deyimiyle tahkir,tezyif ve tahfif durumları var. Kısacası bu hanifçi genç ayrıca temel insani değerlere de sahip değil.

İkinci olarak inceleyeceğimiz karakter ise iyiniyetli ve samimi bir Sünni amca. İnandığı değerleri yaşama ve savunma yolunda ihlas sahibi bir kişilik. Ve en önemlisi de insani değerlere sahip. Sahip olduğu diğer değerleri de böbürlenmeye malzeme olarak kullanmıyor.

Şimdi de ortak yönlerine bakalım. İkisi de birilerinin görüşlerine/paket fikirlerine amenna demiş. Yani kafa yorarak ve sorgulayarak sahip olunan/kendi üretimleri olan/özgün/self created fikirleri yok.

Kim daha değerlidir? Bence kesinlikle Sünni amca daha değerlidir. Çünkü insani değerler YETER ŞART değilse bile GEREK ŞART’tır. Ve bu GEREK ŞART olmazsa olmazlardandır, temeldir. Sünni Amcam bu GEREK ŞART’a sahipken haniflik taslayan genç bu GEREK ŞART’a sahip değildir.

GEREK ŞART’ların başında AKLETMEK vardır. Bu şart ikisinde de yoktur. İkinci şart insani değerlerdir. Sünni amcam bu şarta sahiptir ama hanifçi genç bu şarta sahip değildir. Üçüncü şart ise ihlas ve samimiyettir ve inandığı değerleri artislik yapmak için malzeme olarak kullanmamaktır. Yada ayrıcalığını/seçkinliğini/farklılığını ispat adına malzeme yapmamaktadır bu inandığı değerleri. Sünni amcam geçer not almaktadır bu şarttan ama hanifçi gencin bu şartla alakalı notu negatiftir.

Dışarıdan bakıldığında hanifçi genç doğru yoldadır ama Sünni amcam yanlış yoldadır. Fakat iyi tahlil edildiğinde evet Sünni amcam yanlış yoldadır ama hanifçi genç çok büyük bir çirkinlik içindedir. Birisi yanlışta diğeri çirkinlikte. Bence –yanlış- mazur görülebilir belki ama –çirkinlik- asla.

Yanlıştaki bir insanın bu hal üzerinde olmasının birçok makul nedeni olabilir. Anlatılmamıştır, gösterilmemiştir. Güzelce anlatıldığında belki yanlışından dönebilir. Anlatıldığında yanlışından dönmese de bunu inandığı değerleri samimiyetle yaşama ve savunma adına yapıyor olacaktır. Sonuçta yanlışta ısrar vardır ama bu da iyiniyetle yapılmaktadır. İyiniyet o kişiyi kurtarır mı Allah bilir.

Fakat çirkinlikteki bir kişinin bu yaptığını mazur gösterecek hiçbir gerekçesi yoktur. Sonuçta Haniflik taslayan genç beş para etmez bir kişiliktir.

Sünni amcamda en azından temel insani değerler, ahlaki normlar ve iyiniyet+ samimiyet var ama hanifçi genç bunlardan da yoksun.

Sözün özü bana göre Sünni amcam bu hanifçi gençle kıyaslanamaz bile…

 

 

hanifliknedir@sitemynet.com